>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2553
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฏาคม 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 13 จังหวัด  อปท. 21 แห่ง
Update news:
2553-08-09 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2553
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 25 จังหวัด  อปท. 54 แห่ง
Update news:
2553-06-25 > อ่านรายละเอียด

พิธีมอบรางวัล อปท.ดีเด่นประจำปี 2552

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในระดับดีเด่น ดีมาก และดี  ประจำปี พ.ศ2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์


Update news:
2553-06-24 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2553
  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 19 จังหวัด  อปท. 32 แห่ง
Update news:
2553-06-02 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2553
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน  2553  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  29  จังหวัด  อปท.  51  แห่ง 
Update news:
2553-05-26 > อ่านรายละเอียด

เครือข่ายประชาชนกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการฝึกอบรม  และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ในเขตจังหวัดลำปาง  ลำพูน  เชียงใหม่  อุตรดิตถ์  แพร่และพะเยา  ในวันที่  27  เมษายน  2553  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง  
Update news:
2553-04-22 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2553
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน  3 จังหวัด  อปท. 8  แห่ง           
Update news:
2553-03-30 > อ่านรายละเอียด

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์
Update news:
2553-03-30 > อ่านรายละเอียด

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2553
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์
Update news:
2553-03-26 > อ่านรายละเอียด

การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.
  ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 52 ทางกพร.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
Update news:
2553-03-24 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213141516 | 17 1819202122232425262728

Visitor Number
5627321
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]