>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2559
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2559 มี อปท. ส่งรายงาน จำนวน 84 แห่ง 39 จังหวัด
Update news:
2559-02-16 > อ่านรายละเอียด

ตัวอย่างผลงานของอบต.ไม้เรียง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
     ตัวอย่างผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ประจำปี 2556 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่
Update news:
2559-02-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2558
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2558 มี อปท. ส่งรายงาน จำนวน 5 แห่ง 3 จังหวัด
Update news:
2559-01-18 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2558 มี อปท. ส่งรายงาน จำนวน 8 แห่ง 6 จังหวัด
Update news:
2558-12-15 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2558
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2558 มี อปท. ส่งรายงานจำนวน 70 แห่ง 35 จังหวัด
Update news:
2558-11-09 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2558
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 61 แห่ง 25 จังหวัด
Update news:
2558-10-21 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2558
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 12 แห่ง 11 จังหวัด
Update news:
2558-09-04 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 76 แห่ง 33 จังหวัด
Update news:
2558-08-20 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2558
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 6 แห่ง 4 จังหวัด
Update news:
2558-07-07 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2558
สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2558
Update news:
2558-07-06 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12 | 3 45678910111213141516171819202122232425262728

Visitor Number
5627711
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]