>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 14 จังหวัด อปท. 31 แห่ง
Update news:
2554-10-14 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2554
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 37 จังหวัด อปท. 87 แห่ง
Update news:
2554-09-26 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2554
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 11 จังหวัด อปท. 12 แห่ง
Update news:
2554-09-26 > อ่านรายละเอียด

ส่งเกียรติบัตรให้เเก่ อปท. ที่ได้รับรางวัล "อปท.นักพัฒนา ดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองแร่ ปี 2553" แล้ว
     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเละการเหมืองแร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการจัดส่งมอบเกียรติบัตร
Update news:
2554-07-13 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด  อปท. 17 แห่ง   
Update news:
2554-07-09 > อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองแร่ ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่" ให้เเก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเหมืองแร่
Update news:
2554-07-05 > อ่านรายละเอียด

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดอบรมเรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่ให้แก่ผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ
Update news:
2554-06-28 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด  อปท. 82 แห่ง   
Update news:
2554-06-06 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนประจำเดือนเมษายน 2554
     ในเดือนเมษายน  ๒๕๕4  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ มาทั้งสิ้น 24 เครือข่าย จาก 23 ตำบล ใน 5 จังหวัด ดังนี้
Update news:
2554-05-20 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง   
Update news:
2554-05-10 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213 | 14 1516171819202122232425262728

Visitor Number
5328508
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]