>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  70 เเห่ง 30 จังหวัด
Update news:
2555-05-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน 8 เเห่ง 6 จังหวัด
Update news:
2555-04-04 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 50 แห่ง 21 จังหวัด


Update news:
2555-02-29 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนมกราคม 2555 มีรายงานมาทั้งสิ้น 8 เครือข่าย จาก 8 ตำบล ใน 8 จังหวัด

Update news:
2555-02-07 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนธันวาคม 2554 มีรายงานมาทั้งสิ้น 64 เครือข่าย จาก 62 ตำบล ใน 25 จังหวัด

Update news:
2555-02-07 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน 74 เเห่ง 30 จังหวัด
Update news:
2555-02-07 > อ่านรายละเอียด

โครงการประกวด
     สืบเนื่องจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้ว 
Update news:
2555-01-19 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 10 เเห่ง 6 จังหวัด
Update news:
2555-01-10 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 82 เเห่ง 37 จังหวัด
Update news:
2554-12-02 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2554
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 23 จังหวัด อปท. 44 แห่ง
Update news:
2554-11-10 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112 | 13 141516171819202122232425262728

Visitor Number
5328831
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]