>>>  News Update 

การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการท้องถิ่นของจ.อุบลราชธานี
      ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า ฝ.พร.อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย ได้แก่  อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และ ฝ.พร.  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2549   ที่น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
Update news:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมกราคม 2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนมกราคม 2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  30  จังหวัด  อปท.  86  แห่ง  ประกอบด้วย
Update news:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด

เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไปเยี่ยมเยียนอปท
ขอส่งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไปเยี่ยมเยียนอปท.ในจังหวัด แพร่ น่าน ลำปางและ ลำพูน ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม2550 นี้อย่าลืมต้อนรับด้วย...เจ้า
Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอบต.บ้านดง อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง
 อบต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (เหมืองแม่เมาะ) ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  พบว่า
Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนธันวาคม 2549
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนธันวาคม  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  21  จังหวัด  อปท. 60 แห่ง  ประกอบด้วย 
 

Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2550
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านนายก ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่อปท.ทุกท่าน
Update news:
2550-01-04 > อ่านรายละเอียด

อปท.ดีเด่นเดินทางไปทัศนศึกษาสิงคโปร์แล้ว
อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนและได้รับรางวัลอปท.ดีเด่นจำนวน 7 แห่งได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 20 ? 22 ธันวาคม 2549

Update news:
2549-12-28 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ.พิษณุโลก

อบต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของประทานบัตรที่ 30720/15159 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนส่งแร่วิ่งเร็วทำให้มีฝุ่นและถนนชำรุดเสียหาย


Update news:
2549-12-28 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2549
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  26  จังหวัด  อปท. 57 แห่ง 
Update news:
2549-12-25 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการทำเหมืองแร่ดินขาวทำให้ชุมชนหมู่ที่ 2  และ 12  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขุ่นข้นที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน  นอกจากนี้การขนส่งแร่ทำให้ชุมชนหมู่ที่ 8, 11  และ 12  เดือดร้อน 
Update news:
2549-11-17 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425 | 26 2728

Visitor Number
5328727
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]