>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2552
          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 4  จังหวัด  อปท. 7 แห่ง
Update news:
2552-05-14 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2552

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  7 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง 


Update news:
2552-05-14 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  37  จังหวัด  อปท. 119  แห่ง 
Update news:
2552-05-04 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2552
           สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  24  จังหวัด  อปท.  54    แห่ง
Update news:
2552-02-26 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2551
          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  28  จังหวัด  อปท. 72  แห่ง 
Update news:
2552-01-20 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  29  จังหวัด  อปท. 71  แห่ง  
 

Update news:
2551-12-16 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม อบต.สีวิเชียร
          อบต.สีวิเชียร ได้แจ้งว่าชุมขนได้รับผลกระทบในการใช้ถนนร่วมกับรถขนส่งหินของผู้ประกอบการ  เนื่องจากมีการตกหล่นของหิน ซึ่งไม่ได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกหินให้มิดชิดขณะขนส่ง
Update news:
2551-12-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2551
          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  20   จังหวัด  อปท.  34 แห่ง 
Update news:
2551-11-05 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ผ่านเว็ปไซต์ www.envi-mining.com แจ้งว่าชุมชนตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
Update news:
2551-11-03 > อ่านรายละเอียด

การรายงานผลเพื่อจะได้รางวัล
การรายงานผลเพื่อจะได้รางวัลนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
Update news:
2551-10-30 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213141516171819 | 20 2122232425262728

Visitor Number
5290018
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]