>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2550
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 18  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง  

Update news:
2551-03-12 > อ่านรายละเอียด

รายงานผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนการทำเหมืองของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด  ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  
Update news:
2551-03-11 > อ่านรายละเอียด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ อุบลราชธานี

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2551  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  และผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน 


Update news:
2551-03-10 > อ่านรายละเอียด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. อุบลราชานี

เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2550  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  ผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  และผู้ใหญ่บ้าน...


Update news:
2551-02-07 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2550

 ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 24  จังหวัด  อปท.  40  แห่ง 


Update news:
2550-12-21 > อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือน อปท. ส่งรายงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก กพร.


Update news:
2550-12-11 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตามที่ อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า การทำเหมืองแร่ของนายอดุลย์ เอี่ยมแพร การขนส่งแร่ทำให้เกิดฝุ่นละออง มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับน้อยถึงปานกลาง


Update news:
2550-12-11 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

ตามที่ อบต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่าก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือนและหินปลิวกระเด็น ไม่มีการให้สัญญาณเตือนภัย และการขนส่งแร่มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลางถึงมาก


Update news:
2550-12-11 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2550 มี อปท. รายงานมา จำนวน 21 จังหวัด อปท. 39 แห่ง
Update news:
2550-11-08 > อ่านรายละเอียด

ขอแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
ขอแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม   และแบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Update news:
2550-10-24 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213141516171819202122 | 23 2425262728

Visitor Number
5328676
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]