>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2551

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน   33  จังหวัด  อปท. 101  แห่ง 


Update news:
2551-07-10 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2551
         สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน  2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 7  จังหวัด  อปท. 7  แห่ง 
Update news:
2551-05-16 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2551
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2551  มี อปท. รายงานมาจำนวน 13  จังหวัด  อปท. 20  แห่ง 
Update news:
2551-04-18 > อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.อีกครั้งแล้วคือในเดือนเมษายนท่านต้องส่งรายงานจำนวน2รายงาน


Update news:
2551-04-08 > อ่านรายละเอียด

อปท./ฝ.พร. ดีเด่นปี พ.ศ. 2549 เดินทางไปทัศนศึกษาแล้ว

       ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้คัดเลือก อปท. ที่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นอปท.    ดีเด่นในปี 2549 ทั้งหมด จำนวน 18 แห่ง โดยเป็นประเภทดีเยี่ยม 3 แห่ง ดีมาก 8 แห่ง และประเภทดีอีก 7 แห่ง


Update news:
2551-04-01 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดเหมืองของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ.สุรินทร์
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานของ อบต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 28 จังหวัด อปท. 59 แห่ง ประกอบด้วย
Update news:
2551-03-24 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2551
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 16 จังหวัด อปท. 28 แห่ง 
Update news:
2551-03-12 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415161718192021 | 22 232425262728

Visitor Number
5289906
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]