>>>  News Update 

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดกระบี่
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดกระบี่
Update news:
2555-06-14 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา 
Update news:
2555-06-14 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช
     การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
"เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Update news:
2555-06-13 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
Update news:
2555-06-13 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดตรัง เเละพัทลุง
      การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดตรัง เเละพัทลุง 
Update news:
2555-06-13 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดสงขลา เเละสตูล
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดสงขลา เเละสตูล 
Update news:
2555-06-13 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดเพชรบุรี
   การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดเพชรบุรี
Update news:
2555-06-12 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดราชบุรี
   การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดราชบุรี
Update news:
2555-06-12 > อ่านรายละเอียด

สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
สรุป จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งสิ้น 16 เคือข่าย
Update news:
2555-06-11 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2555
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  61 เเห่ง 32 จังหวัด
Update news:
2555-06-06 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   1234567891011 | 12 13141516171819202122232425262728

Visitor Number
5290047
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]