การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26190/15585

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1บริเวณชุมชนบ้านควนนนท์ 2บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม 3บริเวณชุมชนบ้านไม้เรียง 4บริเวณบ้านตรอกไม้แดง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26072/15098

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยทุ่งคา 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30236/15796

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านช่องช้าง 2.บริเวณบ้านห้วยตอ

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านตาราง

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านทุ่งทวย

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24016/15954

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 2.บริเวณชุมชนบ้านควรจำปา 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควรจำปา

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  -

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 2.บริเวณชุมชนบ้านควรจำปา 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควรจำปา

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข สร.2072 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณถนนลูกรังสายบ้านกระทม-สองสะโกม

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณถ้ำสองตา 2.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ 3.บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านไทรลอด 2.บริเวณบ้านคลองกรูด

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านไทรลอด 2.บริเวณบ้านคลองกรูด

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านโคกกรวด

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณเมรุวัดถาวรสามัคคี

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1..บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บริเวณบ้านหนองเทา

  น้ำรอบ

ลานสัก อุทัยธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าคีรีบรรพต) 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านวังยาวน้อย 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณสามแยกเส้นทางจากพื้นที่โครงการ-บ้านสระแก้วจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  33191/16103

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านดอนกลาง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดซอยคีรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม กลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านเจริญสุข 2.บริเวณบ้านสวายสอ

  บ่อทอง

บ่อทอง ชลบุรี

  21389/15738

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณสถานีอนามัยคลองใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านดอนบน 2.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ 150 เมตร 2.บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  32145/16051

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านป่าแดงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านดอนคา (ทิศใต้) 2.บริเวณวัดถ้ำเขาปุก 3.บริเวณสถานีรถไฟสะพลี

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านนางประหลาด

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านหลวงเถร 2.บริเวณบ้านหัวสะพาน

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านนางประหลาด

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

  เทศบาลเมืองหัวหิน

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  12936/15955

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 2.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงษ์ทางด้านทิศตะวันออก

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  2125/15216

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 2.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงษ์ทางด้านทิศตะวันออก

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ( โรงโม่หินศรีศิลาทอง)2.บริเวณบ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก 3.บริเวณวัดห้วยไทรงาม

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  31118/15825

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณถ้ำพระผางาม 2.บริเวณบ้านร่องห้า (วัดร่องห้า)

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณเขตคำขอประทานบัตร

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด .

  กำเนิดนพคุณ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21225/15124

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านพักคนงาน 2.บริเวณวัดถ้ำเขาน้อยผล 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองตาจ่า 4.บริเวณบ้านเลขที่ 69/2

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ใน

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31643/16072

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ

  หน้าที่   12345678910 | 11 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5331187
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]