การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28500/15986

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  -

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28494/15861

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 20/9

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28428/15984

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2. บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ 3. แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเซณบ้านสระกุด 3.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28493/15867

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 20/9 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28327/14970

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านไร่คู่วิ่ง 2. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28335/14746

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านห้วยหินทางทิศใต้ 2. สำนักสงฆ์เขาตาเก้า 3. บ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านห้วยหินทางทิศใต้ 2. สำนักสงฆ์เขาตาเก้า 3. บ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28487/15550

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2. บ้านห้วยหิน 3. บ้านเขาวง2

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านพุสำโรง(2)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่1 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่2 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่3 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณวัดเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่1 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่2 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่3 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณวัดเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่1 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่2 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่3 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณวัดเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. ชุมชนบ้านพวน 2. ชุมชนบ้านห้วยหิน 3. ชุมชนบ้านเขากำแพง 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

  น้ำก่ำ

ธาตุพนม นครพนม

  32402/15736

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านนาคำ 2.บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแง่ม 3.บริเวณฝายน้ำล้นคอนกรีตทางทิศใต้

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28655/15227

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28654/15228

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28085/15493

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดหนองใหญ่ 2.บริเวณวัดบ่อวงครุพัฒนา 3.บริเวณวัดช่องสาลิกา

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28098/15492

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณถนนสาธารณะทางทิศเหนือของพื้นที่ประทานบัตร2. บริเวณวัดบ่อวงครุพัฒนา3.บริเวณวัดหนองใหญ่

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28608/15360

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.ชุมชนบ้านเขาพาดแอก 2.วัดคุ้งเขาเขียววนาราม 3.วัดถ้ำวิมานแก้ว

  ชะอม

แก่งคอย สระบุรี

  28058/15776

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  -

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32444/15541

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32439/15537

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  14083/15538

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14084/15539

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14085/15540

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14087/15542

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32443/15543

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32440/15544

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32436/15545

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32445/15546

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านวังกวาง 2.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 3.โบราณสถานเขาคอก

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32441/15547

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  17301/15548

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32442/15549

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 2.บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้

  กลอนโด

ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

  32659/15922

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก

  ทุ่งกระบ่ำ

เลาขวัญ, กาญจนบุรี

  32663/15980

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณหมุดประทานบัตรที่7

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  32683/16105

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บ้านเรือนราษฎรหลังที่ตั้งใกล้สุด

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24780/14569

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.โรงเรียนบ้านรางสะเดา 2.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 3.บ้านตะล่อม 4.บ้านหมู่วังดุม

  หลุมรัง

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  32639/15973

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านเลขที่52 หมู่ที่2 2.สำนักงานโครงการ

  เขาน้อย

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24743/14901

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย 2.บริเวณวัดถ้ำม่านวิจิตร

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดเขาคันหอก 2.บริเวณสำนักสงฆ์เขาคันหอก

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส 2.แนวเขตประทานบัตรฝั่งติด โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  32635/15952

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส 2.แนวเขตประทานบัตรฝั่งติด โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านเขาใหญ่ 2.บ้านเขาขาด

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านเขาใหญ่ 2.บ้านเขาขาด

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บ้านห้วยลาน

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  วัดทุ่งหินปูน

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณหน้าเหมืองโครงการ 2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  หน้าที่   1234 | 5 678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5627474
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]