การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนแม่ตีบบ้านกำนัน 3.บริเวณบ้านน้ำหลง 4.บริเวณบ้านดอกคำใต้

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30457/15854

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนแม่ตีบบ้านกำนัน 3.บริเวณบ้านน้ำหลง 4.บริเวณบ้านดอกคำใต้

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ่ำธรณี

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  วังจันทร์

สามเงา ตาก

  28297/15582

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณบ้านดงลาน

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 2.บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหาด

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  31221/15180

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 2.บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหาด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณพระธาตุดอยดินจี่

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22347/14889

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2. บริเวณวัดผาจัก 3. บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985//15819

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดซอยคีรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม กลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดซอยคีรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม กลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.หนองหวายโสม 2.บ้านวัดซอยคีรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก2 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 4.บริเวณบ้านมาบหวาย 5.บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26883/15136

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านชากพุดซา

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณบ้านมาบหวายหลังที่อยู่ใกล้หน้าเหมืองมากที่สุด

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านดอนบน 2.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ 150 เมตร 2.บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านมาบหวาย

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณวัดซอยคีรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม กลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณวัดซอยคีรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม กลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก2 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 4.บริเวณบ้านมาบหวาย 5.บริเวณข้างทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณชุมชนบ้านมาบหวาย 4.บริเวณชุมชนบ้านชากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30965/15479

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  บริเวณบ้านวัดซอยคีรี

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านวังดาบ 2.บริเวณบ้านอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พ.ศ.2556

  บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจสอบการวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22262/14030

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านถ้ำดิน 2.บ้านโรงโม่หินของโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านผาแดง

  หน้าที่   1234567891011121314151617 | 18 19202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5211277
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]