การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บ้านชากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.ชุมชนบ้านมาบหวาย 3.วัดวังตะโก 4.ชุมชนบ้านชากพุดซา

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บ้านไร่ไหหลำ 3.ขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีก่วน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังดาบ 2.อ่างกลาง

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเรือนราษฎรบ้านสุขไพรวัน(ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ระยะห่าง 250 เมตร) 2.วัดถ้ำระฆังทอง

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บริเวณบ้านทุ่งกร่าง 3.บริเวณบ้านพังงอน

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.วัดซอยคีรี 2.บ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.วัดซอยคีรี 2.บ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  17707/12690

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณชุมชนบ้านสระ 2. บริเวณศาลเจ้าลาย

  เขาน้อย

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24743/14901

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย 2. วัดถ้ำม่านวิจิตร

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณบ้านพุพญา (บริเวณถนนบนสันอ่างเก็บน้ำกลุ่มย่อยบ้านหนองศรีมงคล)

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28476/15503

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3. บริเวณบ้านลาดหมู

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

  1. บริเวณวัดเขาคันหอก 2. บริเวณสำนัดสงฆ์เขาคันหอก

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28475/15389

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3. บริเวณบ้านลาดหมู

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28487/15550

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ (ระหว่างหลักเขตเหมืองแร่ที่ 9-10)

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณชุมชนบ้านพวน 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 3. บริเวณวัดเขากำแพง 4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32450/15795

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณถ้ำซับชะอมในชุมชนบ้านซับชะอม

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15785

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณบ้านบ่อโศรกน้อย

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณวัดป่าดำรงธรรม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียริ จังหวัดสระบุรี

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28379/15646

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28380/15742

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28381/15647

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5. บริเวณบ้านเขาทอก 6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 25552

  1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5. บริเวณบ้านเขาทอก 6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดเขาตำบล(ถ้ำประทุน)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น 3.บริเวณวัดห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น 3.บริเวณวัดห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 25552

  วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในปี พ.ศ. 2552

  วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 25552

  วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5. บริเวณบ้านเขาทอก 6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10 2.บริเวณวัดเสมาทอง

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27893/15031

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27894/15032

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27895/15033

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27896/15034

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27918/15035

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27917/15534

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27924/15037

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27831/15036

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปู 2.วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ 3.สถานีฝึกนิสิตเกษตรบ้านหนองปู 4.บ้านน้ำพุ 5.บ้านน้ำตก 6.ถนนสาธารณะติดต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่280/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27864/15045

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุเจริญธรรม 2.สถานีวิจัยทับกวาง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27873/14710

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุเจริญธรรม 2.สถานีวิจัยทับกวาง

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | 34 353637383940414243444546

Visitor Number
5211366
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]