การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24838/14783

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558

  1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2. บ้านเจริญพร หมู่9

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24839/14784

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558

  1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2. บ้านเจริญพร หมู่9

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24840/14785

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558

  1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2. บ้านเจริญพร หมู่9

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24841/14786

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558

  1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2. บ้านเจริญพร หมู่9

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณศาลเจ้าไท้เสียงเล่ากุ้ง

  เทศบาลตำบลวังตะเคียน

หนองมะโมง ชัยนาท

  24546/15984

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณบ้านภิรมย์สุข 2. บริเวณบ้านคลองตะขาบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณวัดวังตะโก 3. บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4. บริเวณชุมชนโรงโม่หินของโครงการ

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านร่องน้ำแดง 2.บริเวณวัดใหม่เขาปูน 3.บริเวณบ้านกระชอนล่าง

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณดอยดินจี่

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช.สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่ของโครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  30797/19079

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บริเวณบ้านโป่งแค ทิศเหนือ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณชุมชนบ้านแม่สลองใน

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง 2.บริเวณสำนักสงฆ์เขาพระ 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านโพธิ์ใหม่พัฒนา

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บริเวณบ้านหนองเทา

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28719/15460

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศใต้

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านเกษรสมบรูณ์ 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณบ้านโคกกรวด

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บ้านเจริญสุข 2.บ้านสวายสอ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  30196/16018

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.ทางหลวงขนบทหมายเลข สร.2072 2.บ้านโคกกรวด 3.ถนนบ้านกระทม-สองสะโกม

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเซณบ้านสระกุด 3.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านโคกกรวดหลังที่อยู่ใกล้ที่สุด

  ปากช่อง

จอมบึง ราชบุรี

  24947/14628

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  4 สถานี

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1 สถานี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณเขตคำขอประทานบัตร

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณผู้ใหญ่บ้านเลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  1/2548

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27274/16064

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณคันกั้นน้ำอ่างเก๋บห้วยแพร่ง 2.บริเวณวัดพระอังคาร

  ทุ่งอรุณ

โชคชัย นครราชสีมา

  28807/15824

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณสำนักงานโครงการ

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านซำขี้เหล็กน้อย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8) 4.บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านวังใหม่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 4.บริเวณบ้านซับน้อย 5.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณชุมชนบ้านมาบหวาย 4.บริเวณชุมชนบ้านชากพุดซา

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ใกล้โรงโม่หินทางทิศตะวันออก (บ้านเลขที่ 216 หมู่ 10)

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  2 สถานี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21354/15609

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านในหุบ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านหนองหวายโสม 2.บริเวณวัดซอยคีรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  2 สถานี

  วังท่าช้าง

กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

  29373/16009

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  2 สถานี

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  2 สถานี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี

  หน้าที่   12345678 | 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5289978
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]