การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 2.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านคีรี 2.บริเวณบ้านเปล 3.บริเวณบ้านค่าย

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านลิดลหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณแนวเขตแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาทางด้านทิศใต้

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี2558

  1.บริเวณบ้านคีรี 2.บริเวณบ้านเปล 2.บริเวณบ้านค่าย

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25970/15996

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณพระพุทธบาทสามยอด

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลิดลหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณแนวเขตแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาทางด้านทิศใต้

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านบาตูปูเต๊ะ 2.บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณขอบเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านบาตูปูเต๊ะ 2.บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณขอบเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก

  ตาเนาะแมเราะ

เบตง ยะลา

  31535/15394

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง 2.2.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัท 3.3.บริเวณชุมชนบ้านผาลาด (ใหม่)

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12337/15272

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศใต้ 3.บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 3.บริเวณชุมชนบ้านผาลาด(ใหม่)

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช.สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

สัตหีบ ชลบุรี

  33189/16070

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณริมขอบประทานบัตรด้านทิศเหนือ 2.บริเวณวัดเขาชีจจรย์

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574/20986/14573

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัทศรีปฐมอุตสาหกรรม 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัทปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง บ้านซับผักกาด 2.บริเวณบ้านตีนเขา 3.บริเวณบ้านบ่อเพลง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574/20986/14573

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัทศรีปฐมอุตสาหกรรม 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัทปฐมศิลาสหมิตร จำกัด

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณบ้านราษฎรด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณเมรุเผาศพวัดถ้ำยอดทอง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนที่อยู่ด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณชุมชนที่อยู่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านวังดาบ 2.บริเวณบ้านอ่างกลาง

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณวัดเขาลูกช้าง

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.บริเวณวัดเขาอีก่วน 4.บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณชุมชนที่อยู่ด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณชุมชนที่อยู่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  ต้าผามอก

ลอง แพร่

  32175/15950

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยทะลุ 2.บริเวณวัดบ้านอิม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31097/16078

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านโคกหิน

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 3.บริเวณบ้านวังโป่ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านโคกหินหลังที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออก 2.บริเวณถนนสายบ้านพนม-บ้านโคกหิน 3.บริเวณถนนสายบ้านพนม-โคกหิน

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเรือนด้านทิศเหนือ ระยะห่าง 300 เมตร

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณทางหลวงหมายเลข 3313

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณทางหลวงหมายเลข 3313

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  วังจันทร์

สามเงา ตาก

  28297/15582

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านดงลาน

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโร่งโม่หิน 2.บริเวณบ้านเขาสัก3.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว4.บริเวณเขารังแตน 5.บริเวณเขาน้อย6.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโร่งโม่หิน 2.บริเวณบ้านเขาสัก3.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว4.บริเวณเขารังแตน 5.บริเวณเขาน้อย6.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลุเต่า 2.บริเวณบ้านผาแดง 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วกายสิทธิ์

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บ้านเขาสัก 3.บ้านโปร่งนก 4. บ้านเขารังแตน 5.บ้านเขาน้อย 6.บ้านเขาทอง

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  22873/16057

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเขาใหญ่ 2.บริเวณบ้านเขาขาด

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วกายสิทธิ์

  หน้าที่   1234567891011 | 12 13141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5627391
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]