การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27874/14766

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด ประทานบัตรกลุ่มที่ 3

  จำนวน 7 สถานีตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานี

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 13 มิถุนายน 2550

  1. บริเวณวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) 2.บริเวณวัดพุทธบรรพต(ชุมชนบ้านผาเจาะ)

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  1. บริเวณบ้านหน้าเขา (บริเวณวัดเขาลูกช้าง) 2. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศตะวันออกของโครงการ 3. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศใต้ของโครงการ

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  1. บริเวณบ้านหน้าเขา (บริเวณวัดเขาลูกช้าง) 2. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศตะวันออกของโครงการ 3. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศใต้ของโครงการ

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดโคกสำราญ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านหินลาด 2.บ้านห้วยลึก 3.บ้านไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านไทยเจริญ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27253/15240

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านเรือนราษฏรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ชุมชนบ้านเจริญสุข (วัดวิเศษสุขาราม) 3.บ้านปะรัง 4.บนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองตาหงส์ใกล้หมุดหลักฐานที่ 8

  เสม็ด

เมือง บุรีรัมย์

  27262/15369

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านโคกเขา (บ้านเขากระโดง) 2.วัดไทยเจริญ 3.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้านหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก 3.วัดไทยเจริญ 4.บ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.บ้านในหุบ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3. บ้านในหุบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1. โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.โรงโม่หินของโครงการ 3.ถนนซอยคีรีนครบริเวณใกล้หมุดฐานที่ 7 - 8

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านศรีสังวาลย์ 3.ชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมชน) ในปี พ.ศ. 2550

  1. บ้านพรประเสริฐ 2. วัดพรชัยสามัคคี 3. วัดเทพนิมิตรวราราม

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.โรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บ้านอ่างกลาง 3.บ้านพังงอน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านภูฝ้าย 2.โรงโม่หิน

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ 2.บริเวณวัดช่องเขา

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณบ้านสีสอน 3.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 4.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ 5.บริเวณโรงโม่หิน

  ทุ่งหวัง

เมือง สงขลา

  27640/15483

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดอ่างทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด) 3.บริเวณฟาร์มสุกรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาราม(วัดเขาราม)

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านไทรลอด 2.บริเวณบ้านคลองกรูด

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณหมุดหลักที่ 2 2.บริเวณหมุดหลักที่ 20

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดเขาเรือ 2.บริเวณกลุ่มบ้านเขาเรือ 3.บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9)

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28610/15418

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) 2.บริเวณบ้านซับชะอม ( ตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม)3.บริเวณบ้านสะพานขาว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง)4.บริเวณวัดถ้ำศิวิไล (สำนักสงฆ์วัดถ้ำศิวิไล)

  สุขสำราญ

ตากฟ้า นครสวรรค์

  32220/15380

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเขาแดง 2.บริเวณบ้านซับสำราญ 3.บริเวณบ้านธารเกษตร

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 | 46

Visitor Number
5293803
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]