การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.วัดเสมาทอง

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดเขาตำบล(ถ้ำประทุน)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดเสมาทอง 2.บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28487/15550

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ 2.บริเวณบ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยตายัง 2.บริเวณชุมชนบ้านปากเคว่า 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28379/15646

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28380/15742

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28381/15647

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28493/15867

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 20/9 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28494/15861

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 20/9

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านพุสำโรง(2)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณบ้านเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณบ้านเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณบ้านเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24814/14909

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านดงตาล 2.บริเวณบ้านเขาวังหีบ 3.บริเณบ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด) 4.บริเวณศาลากลางจังหวัด(บ้านปากแพรก)

  เขาน้อย

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24743/14901

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย 2.บริเวณวัดถ้ำม่านวิจิตร

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านพุพญา (บริเวณถนนบนสันอ่างเก็บน้ำกลุ่มย่อยบ้านหนองศรีมงคล)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28468/15642

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ 2.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่) 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านพวน 2.บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 3.บริเวณวัดเขากำแพง 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ 5.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ 6.บริเวณบ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ระยะ 500 เมตร

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดเขาคันหอก 2.บริเวณสำนักสงฆ์เขาคันหอก

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24783/15084

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านดงตาล 2.บริเวณบ้านเขาวังหีบ 3.บริเวณบ้านปากแพรก 4.บริเวณบ้านดงกระเบา

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24701/15085

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านดงตาล 2.บริเวณบ้านเขาวังหีบ 3.บริเวณบ้านปากแพรก 4.บริเวณบ้านดงกระเบา

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28475/15389

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3.บริเวณบ้านลาดหมู

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28476/15503

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3.บริเวณบ้านลาดหมู

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วกายสิทธิ์

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดท่าเกย(กลุ่มบ้านนครนายก) 2.บริเวณวัดถ้ำแก้วกายสิทธิ์

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 3.บริเวณบ้านเขารังแตน 4.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง 5.บริเวณบ้านเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาสัก

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  26913/15638

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณด่านชั่งติดพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านคลองทรายด้านทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านดงเจริญด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10840/14250

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณด่านชั่งติดพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านคลองทรายด้านทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านดงเจริญด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10841/14251

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณด่านชั่งติดพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านคลองทรายด้านทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านดงเจริญด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดทุ่งหินปูน

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านห้วยชัน

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30234/15864

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านทางทิศตะวันตก

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านทางทิศตะวันตก

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านทางทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณกลุ่มบ้านหวยล่วง(หลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก)

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30219/15580

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนบ้านห้วยล่างทางด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23247/14462

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านห้วยล่วง 2.บริเวณชุมชนบ้านมหาราช

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเหนือคลองด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเหนือคลอง

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเหนือคลองด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเหนือคลอง

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณสถานีอนามัยบ้านปลายน้ำทางทิศเหนือของโครงการ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 2.บริเวณบ้านแม่โมกข์

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านดอนซอ

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728 | 29 3031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5331154
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]