การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  สี่ขีด

สิชล นครศรีธรรมราช

  26131/14995

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านพรุค้อ 2.บริเวณบ้านท่าโคก 3.บริเวณบ้านตีนเขา

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณสถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.บริเวณบ้านสีสอน 4.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 5.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ

  ทุ่งหวัง

เมือง สงขลา

  27640/15483

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดอ่างทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด) 3.บริเวณฟาร์มสุกรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาราม

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดช่องเขา 2.บริเวณวัดควนไม้ไผ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหมุดหลักที่ 2 2.บริเวณหมุดหลักที่ 20

  เขาต่อ

ปลายพระยา กระบี่

  23862/15309

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดเขาต่อ 2.บริเวณบ้านบางโสก 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านนอกวัด

  เขาต่อ

ปลายพระยา กระบี่

  23861/15308

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดเขาต่อ 2.บริเวณบ้านบางโสก 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านนอกวัด

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านในช่อง 2.บริเวณบ้านคลองใหญ่ 3.บริเวณบ้านหนองขอน 4.บริเวณบ้านเขาไฟไหม้

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บริเวณบ้านในช่อง 2.บริเวณบ้านคลองใหญ่ 3.บริเวณบ้านหนองขอน 4.บริเวณบ้านเขาไฟไหม้

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านไทรลอด 2.บริเวณบ้านคลองกรูด

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศรีศิลาทอง 2.บริเวณวัดห้วยไทรงาม 3.บริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันออก

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านโป่งกระสัง

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านไร่ใน

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงษ์ทางด้านทิศตะวันออก

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3.บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  19144/14720

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมี

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชยวนาราม

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านหัวยาง 2.บริเวณบ้านชายเขา

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านบากัน 2.บริเวณบ้านติเต๊ะ 3.บริเวณบ้านทองหลาง

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23432/15513

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณถ้ำเขาบ่อ

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23436/15568

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณถนนลาดยาง รพช. 2.บริเวณวัดถ้ำบางเตย 3.บริเวณโรงเรียนบ้านบางเตย

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23437/15533

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณถนนลาดยาง รพช. 2.บริเวณวัดถ้ำบางเตย 3.บริเวณโรงเรียนบ้านบางเตย

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดโนนถาวรสามัคคี 2.บริเวณวัดพุทธบรรพต

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31086/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31877/15801

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บริเวณขอบแปลงประทานบัตร

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  สำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนสีชมพู) 2.บริเวณวัดป่าโคกมน 3.บริเวณวัดหนองขาม 4.บริเวณบ้านผาน้อย

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  วัดภูถ้ำแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.หมุดหลักที่ 2ของพื้นที่ประทานบัตร 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตร 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.หมุดหลักที่ 2ของพื้นที่ประทานบัตร 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตร 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินบริษัทสหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม(วัดหนองขาม)5.บ้านโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม (วัดหนองขาม) 5.บริเวณบ้านโคกมน(วัดป่าโคกมน)

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28306/15399

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บ้านวงศ์เกษตร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.ถ้ำสองตา 2.ถ้ำไตรรัตน์ 3.สาสายส่งศักย์สูง

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.บ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.บ้านสองคอน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  โรงเรียนบ้านภูเขาวงศ์

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.สวัดภูน้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บ้านเกษตรภูทอง 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บ้านเกษตรภูทอง 1

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บ้านเกษตรภูทอง 1

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  -

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2. บ้านหนองเทา 3. วัดป่าคีรีบรรพต

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านพักคนงานของศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ 2.บริเวณบ้านหนองน้ำแดง (ติดบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 )

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 31 323334353637383940414243444546

Visitor Number
5293768
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]