การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27304/14550

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27305/14551

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27306/14552

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27314/14518

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27315/14517

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27332/14668

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27333/14669

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27334/14670

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32451/15687

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32452/15689

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32453/15691

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32454/15688

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  19917/15690

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดเขาคันหอก 2.สำนักสงฆ์เขาคันหอก

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดเขาคันหอก 2.สำนักสงฆ์เขาคันหอก

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24913/14561

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เทศบาลเมืองทุ่งสง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26120/15046

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สวนพฤษศาสตร์สิรินทร 2.ข้างโรงงานไม้ยาง

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26179/15168

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สวนพฤษศาสตร์สิรินทร 2.ข้างโรงงานไม้ยาง

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านทุ่งสมอ 2.บ้านใสมุด 3.บ้านควนสระบัว

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  261900/15585

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตรอกไม้แดง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26212/15615

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศเหนือ

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเถลิง 2.บ้านสามร้อยกล้า

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26193/15449

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงงานไทยคอนกรีต 2.ริมทางหลวงหมายเลข 41

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26144/15313

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดคูหาสันตยาราม 2.ชุมชนบ้านไม้หลา 3.ชุมชนบ้านพุดหง 4.ขอบเขตประทานบัตร

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26198/15273

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.บ้านสามร้อยกล้า

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26199/15274

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.บ้านสามร้อยกล้า

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  21689/15255

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.บ้านสามร้อยกล้า

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26189/15255

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.บ้านสามร้อยกล้า

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23247/14462

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านมหาราช 2.บ้านห้วยล่วง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.กลุ่มบ้านหวยล่วง(หลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก) ในระยะห่าง 650 เมตร

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านห้วยชัน

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเรือนราษฎรระหว่างหลักหมุดที่ 3-4 (ด้านทิศตะวันออก) 2.บ้านเรือนราษฎรระหว่างหลักหมุดที่ 13-14 (ด้านทิศตะวันตก)

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  30178/15387

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.บ้านควนกลาง 3.บ้านบ่อกรัง

  พลายวาส

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30202/15232

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน 2.ชุมชนบ้านหินโงก 3.ชุมชนบ้านแม่โมกข์

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านปลักสาวสูง

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านปลักสาวสูง

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านทางทิศตะวันตก

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านทางทิศตะวันตก

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานเหมือง 2.สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านทุ่งนุ้ย 2.บ้านโคกโดน 3.บ้านหัวกาหมิง

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านทุ่งนุ้ย 2.บ้านโคกโดน 3.บ้านหัวกาหมิง

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสระพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ใน ปี พ.ศ.2551

  1.วัดถ้ำกุญชร 2.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านหัวสะพาน 2.บ้านหลวงเถร

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านหัวสะพาน 2.บ้านหลวงเถร

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.วัดถ้ำกุญชร 2.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/1

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 1/2 ม.3 2.บริเวณบ้านเลขที่ 29/1

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านในช่อง 2.บ้านคลองใหญ่ 3.บ้านหนองขอน 4.บ้านเขาไฟไหม้

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 | 39 40414243444546

Visitor Number
5621872
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]