การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.ชุมชนบ้านมาบหวาย 3.วัดวังตะโก 4.ชุมชนบ้านชากพุดซา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักงานใกล้หน้าเหมือง 2.โรงโม่หินของโครงการ 3.วัดร่องห้า 4.วัดภู่แก้วพัฒนาราม

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5. พระธาตุแจ้โว้

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31241/15321

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านแท่นดอกไม้

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.พระธาตุดอยดินจี่

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.พระธาตุดอยดินจี่ 3.วัดช้างเผือก 4.บ้านวังตะเคียน 5.บ้านห้วยกะโหลก 6.บ้านห้วยแม่ปะ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  28202/14896

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.พระธาตุดอยดินจี่

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านวงศ์เกษตร

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.บ้านศรีสังวาลย์ 3.บ้านเทพคีรีเหนือ 4.บ้านหนองเอียน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านศรีสงคราม 2.วัดป่าโคกมน 3.วัดหนองขาม 4.วัดผาน้อยดอยวิเวก

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ถ้ำสองตา 2.วัดถ้ำไตรรัตน์ 3.เสาสายส่งศักย์สูง

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หิน 2.วัดหนองขาม 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดโนนศรีชมพู 5.วัดป่าโคกมน

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.หน้าเหมืองแร่ 2.บ้านสระกุด 3.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังยาวน้อย 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.บริเวณใกล้เคียงโครงการ 4.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินโครงการ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านประทัดบุ 2.โรงเรียนบ้านพนม 3.บ้านจบก

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดถ้ำภูแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.หมุดหลัฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตร 15518/15458 2.หมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตร 15519/15459 3.บ้านวังผาดำ 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.หมุดหลัฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตร 15518/15458 2.หมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตร 15519/15459 3.บ้านวังผาดำ 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหัวสะพาน 2.บ้านหลวงเถร

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังวนชลประทาน 2.บ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3.บ้านหนองยิงหมี(ตะวันออกของโรงโม่หิน)

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26199/15274

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.ชุมชนบ้านสามร้อยกล้า

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26198/15273

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดกิตติยาราม) 2.ชุมชนบ้านสามร้อยกล้า

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านทุ่งสมอ 2.บ้านใสมุด 3.บ้านควนสระบัว

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านเถลิง 2.บ้านสามร้อยกล้า

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.โบราณสถานถ้ำรูปบ้านขนาน

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.โบราณสถานถ้ำรูปบ้านขนาน

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26093/14641

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  พนมวังก์

ควนขนุน พัทลุง

  23956/15410

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดลิงค์ 2.ชุมชนบ้านพนมวังก์ 3.เขาเมืองชัยบุรี(ถ้ำพระเขาเมือง)

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17313/13637

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดหน้าพระลาน 2.โรงเรียนบ้านซับชะอม 3.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.วัดถ้ำศรีวิไล

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24914/14548

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24915/14562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24916/14549

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24917/14563

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24918/14564

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24919/14546

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24920/14547

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 2.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 3.วัดซับชะอม

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 | 38 3940414243444546

Visitor Number
5328833
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]