การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.ข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านศรีสงคราม 2.วัดป่าโคกมน 3.วัดหนองขาม 4.วัดผาน้อยดอยวิเวก

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดบ้านหนองขาม 3.วัดผาน้อยวิเวก 4.วัดโนนศรีชมภู 5.วัดป่าโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดหนองขาม 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดโนนศรีชมพู 5.วัดป่าโคกมน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านภูฝ้าย 2.โรงโม่หิน

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551

  1.บริเวณบ้านโนนงาม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไหหลำ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.บ้านในหุบ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 2.โรงเรียนบ้านสองคอน

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านวงศ์เกษตร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.เสาสายส่งศักย์สูง 2.ถ้ำสองตา 3.วัดถ้ำไตรรัตน์

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.อ่างเก็บน้ำด้านล่าง

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.ข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.ข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.วัดป่านาหนองบง 3.บ้านใกล้สวนยาง 4.สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 บ้านนาหนองบง 5.ข้างอ่างเก็บน้ำด้านล่าง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

  1. บริเวณบ้านประทัดบุ

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2551

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกกรวด

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างวันที28-31 ตุลาคม 2551

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโคกกรวด 2.บ้านโคกหิน

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ชุมชนบ้านสวายสอ 2.ชุมชนบ้านเจริญสุข

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านพลวง 3.บ้านเขากระโดง 4.บ้านห้วยลึก

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโนนสวัสดิ์ 2.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังยาวน้อย 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.บริเวณใกล้เคียงโครงการ 4.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหินลาด 2.บ้านไทยเจริญ 3.บ้านห้วยลึก

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2551

  1.เหมืองนางรองศิลาทิพย์

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานใกล้หน้าเหมือง 2.โรงโม่หินของโครงการ 3.วัดร่องห้า 4.วัดภู่แก้วพัฒนาราม

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หิน ห้านหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31854/15397

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 5.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 5.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 5.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 5.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านวังใหม่ 2.บ้านไทรทอง 3.บ้านหนองตะเคียน 4.บ้านซับน้อย 5.วัดถ้ำเขาภูหีบ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านวังใหม่ 2.บ้านไทรทอง 3.บ้านหนองตะเคียน 4.บ้านซับน้อย 5.วัดถ้ำเขาภูหีบ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958//15518

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านวังใหม่ 2.บ้านไทรทอง 3.บ้านหนองตะเคียน 4.บ้านซับน้อย 5.วัดถ้ำเขาภูหีบ

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  (1) บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 11 (2) บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 11

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านมาบหวาย (ต.ห้วยกะปิ) หลังที่อยู่ใกล้หน้าเหมืองที่สุด

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ 150 เมตร 2.สำนักงานโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บ้านชากพุดซา

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านมาบหวาย 2.ชุมชนบ้านสวนน้ำตก 3.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 4.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 5.ทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ชลบุรี

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านพักคนงานของศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ 2.บ้านหนองน้ำแดง (ติดบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2)

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยกาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 | 44 4546

Visitor Number
5289925
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]