การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28428/15984

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2. บ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ 3. แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บ้านห้วยลาน

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บ้านเขายอดเอียง

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บ้านเขาสัก 3.บ้านปร่งนกแก้ว 4.บ้านเขารังแตน 5.บ้านเขาน้อย 6.บ้านเขาบ่อทอง

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บ้านเขาสัก 3.บ้านปร่งนกแก้ว 4.บ้านเขารังแตน 5.บ้านเขาน้อย 6.บ้านเขาบ่อทอง

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บ้านเขาสัก 3.บ้านปร่งนกแก้ว 4.บ้านเขารังแตน 5.บ้านเขาน้อย 6.บ้านเขาบ่อทอง

  ซับสมอทอด

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25573/16063

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บ้านเลขที่72 2.สำนักงานโครงการ 3.บ้านเลขที่85 4.บ้านพักคนงานของบริษัทรพีพลจำกัด

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  32683/16105

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บ้านเรือนราษฎรหลังที่ตั้งใกล้สุด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณวัดห้วยขมิ้น 3.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  32635/15952

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส 2.แนวเขตประทานบัตรฝั่งติด โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณบ้านในหุบ 2.บริเวณบ้านวังตะโก

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส 2.แนวเขตประทานบัตรฝั่งติด โรงแรมเอราวัณ ปริ๊นเซส

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง 2.บริเวณบ้านตีนเขา 3.บริเวณวัดบ่อเพลง

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่ 2.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณบ้านมุง 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  31431/15715

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านโนนโก 2.บริเวณวัดอีสานราษฎร์บำรุง 3.บริเวณปากทางเข้าโรงโม่ 4.บริเวณวัดป่าเครือวัลย์วนารา

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณบ้านโคกกรวดหลังที่อยู่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31878/16098

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บริเวณเมรุวัดถาวรสามัคคี

  ทุ่งอรุณ

โชคชัย นครราชสีมา

  28807/15824

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณสำนักงานโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ 2.บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31941/15814

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  ไม่มีการระเบิดเหมือง

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณถ้ำประทุน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณวัดป่าบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณวัดป่าบ้านหนองขาม

  นิคมสร้างตนเอง

เมือง ลพบุรี

  22473/14416

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห่างจากประทานบัตร100เมตร 2.บริเวณห่างจากประทานบัตร200เมตร 3.บริเวณห่างจากประทานบัตร500เมตร

  นิคมสร้างตนเอง

เมือง ลพบุรี

  22474/14417

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห่างจากประทานบัตร100เมตร 2.บริเวณห่างจากประทานบัตร200เมตร 3.บริเวณห่างจากประทานบัตร500เมตร

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  วัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  วัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  วัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10 2.บริเวณวัดเสมาทอง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น 3.ชุมชนบ้านเขาตะกร้า 4.ชุมชนบ้านสามพันตา(บ้านสายโท)

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนสำเภาทอง 3.บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27494/14702

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนสำเภาทอง 3.บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณวัดห้วยขมิ้น 3.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  บริเวณชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บริเวณบ้านหนองเทา

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  ยังไม่มีการตรวจวัด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29228/15977

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่1 ด้านทิศเหนือ 3.บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่1 ริมเส้นทางขนส่งแร่

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณหลักหมุดฐานที่ 2.บริเวณหลักหมุดฐานที่ 5

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท

  เขาแหลม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  29243/16113

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  -

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29175/15605

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  -

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29209/16102

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  -

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28497/16039

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28479/15923

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณชุมชนบ้านพวน

  หน้าที่   123 | 4 5678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5328687
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]