การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.หน้าเหมืองแร่ 2.บ้านสระกุด

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านสวายสอ 2.ชุมชนบ้านเจิญสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3. วัดหน้าเขาบ่อยาง

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) 2.บริเวณวัดพุทธบรรพต(ชุมชนบ้านผาเจาะ)

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 5 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านภูเขาวงศ์

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีกวน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2.ชุมชนบ้านทุ่งกร่าง 3.ชุมชนบ้านพังงอน

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26972/15559

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2550

  1.บริเวณบ้านหนองทัพ 2.บริเวณบ้านหนองเทา 3. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2550

  1.บริเวณบ้านหนองทัพ 2.บริเวณบ้านหนองเทา 3. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2550

  1.บริเวณบ้านหนองทัพ 2.บริเวณบ้านหนองเทา 3. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2550

  1.บริเวณบ้านหนองทัพ 2.บริเวณบ้านหนองเทา 3. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550

  1.บริเวณบ้านโคกกรวดทางด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านโคกหินทางด้านทิศตะวันตก

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550

  1.บริเวณบ้านโคกกรวดทางด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านโคกหินทางด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา, 2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดบ่อโสกและ3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24835/14780

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.คอกสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2. คอกสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24834/14779

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.คอกสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24833/14778

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2. คอกสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านทับกวาง หมู่4 2.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณโรงเรียนบ้านประอา

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  1. บริเวณบ้านโนนงาม

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.สำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.สำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.แนวสายส่งไฟฟ้า

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27509/15189

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.อาคารสำนักงานเหมืองหินปูน 2.สันเขื่อนแม่ขาม 3.ถ้ำเสา 4.ถ้ำแกลบ 5.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่ขาม

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1. ขอบแปลงประทานบัตรเลขที่ 30403/15322 2.บริเวณใกล้โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.ศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง 2.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 3.บ้านผาลาด (ใหม่)

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30413/15295

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.สถานีรถไฟบ้านผาลาด 2.ชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.ชุมชนบ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.บ้านพนม

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.ใกล้เคียงโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานี

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27341/14391

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27348/14392

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27342/15021

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27350/15022

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27362/15027

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27343/15028

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27349/15029

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | 45 46

Visitor Number
5627368
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]