การตรวจ แรงสั่นสะเทือน

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22345/15501

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559

  1.บริเวณชุมนบ้านถ้ำดิน

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  1/2549

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559

  1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  20836/16090

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณบ้าวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559

  1.บริเวณพระธาตุดอย ดินจี่

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านห้วยล่วง (หลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก)ในระยะห่าง 650 เมตร

  ทุ่งเตา

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเรือนหลังที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก 2.บริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงด้านทิศเหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณแนวเขตโครงการทางด้านทิศเหนือระหว่างหลักหมุดที่ 13-14

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านดอนซอ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาพับผ้า

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเหนือคลอง 2.บริเวณบ้านเหนือคลองทิศตะวันตก

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  บริเวณชุมชนอยู่ใกล้โครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังที่อยู่ใกล้เหมืองมากที่สุดทางด้านทิศใต้ (บ้านลุเตา)

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ 2.บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 2.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1.บ้านเรือนราษฎรบ้านถ้ำพระด้านทิศตะวันออกในระยะห่างประมาณ 150 เมตร

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1บริเวณบ้านดอนเนียงด้านทิศเหนือ (หลังใกล้สุด) 2.บริเวณบ้านดอนเนียงด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านห้วยล่วง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557

  1บริเวณแนวเขตโครงการทางด้านทิศเหนือระหว่างหลักหมุดที่ 13-14

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านกลาง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23273/14877

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1บริเวณบ้านคลองขนาน 2.บ้านกม 47 3.ในขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 2.บริเวณบ้านแม่โมกข์

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเรือนที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก 2.บริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูงด้านทิศเหนือ

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  30178/15387

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ 2.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสะท้อน3.บริเวณบ้านควนกลาง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณกลุ่มบ้านหวยล่วง(หลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก)

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณวัดพระบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเรือนที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก 2.บริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูงด้านทิศเหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุราษฏร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้3.บริเวณบ้านเขาพับผ้า

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านดอนซอ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านราษฎร์ที่อยู่ใกล้ที่สุด 2.บริเวณวัดคลองปราบ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บ้านมะขามด้านทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามด้านทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30244/15831

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2556

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2556

  1.บริเวณวัดพระบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558

  1.บริเวณบ้านดอนเนียงด้านทิศเหนือ(หลังใกล้สุด)2.บริเวณบ้านดอนเนียงด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30233/15925

ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2556

  1.บริเวณบ้านตอยอมทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2.บริเวณบ้านหัวควนทิศตะวันตก

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านโคกกรวด

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านโคกกรวด

  หน้าที่   123456789 | 10 111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
5290072
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]