การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 4.บริเวณบ้านในหุบ 5.บริเวณบ้านไหหลำ 6.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  โคกไทย

ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

  29370/16036

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560

  1. บริเวรวัดโคกพนมดี 2. บริเวรบ้านหนองแสง 3. บริเวรบ้านหนองเรือ

  เทศบาลตำบลวังตะเคียน

หนองมะโมง ชัยนาท

  24546/15984

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2558

  1.บ้านวังพง 2.บ้านภิรมย์สุข 3.บ้านคลองตะขาบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2559

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณวัดวังตะโก 3. บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4. บริเวณชุมชนโรงโม่หินของโครงการ

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านร่องไม้แดง 2.บริเวณวัดใหม่ถ้ำเขาปูน 3.บริเวณบ้านกระชอนล่าง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2.บริเวณวัดผาจักร 3.บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30469/16076

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโรงแต่งแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 4.บริเวณหน้าเมืองของโครงการ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้านวังตะเคียน 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช. สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  30797/19079

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ บจก.เทพประทานการแร่ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโป่งแคทิศใต้ 4.บริเวณบ้านโป่งทิศเหนือ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  บริเณบ้านแม่สลองใน

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณโรงโม่หินของสุวลี ศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลอุบลราชธานี

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28719/15460

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านบุกระโทก 3.บ้านหนองกกพัฒนา 4.บ้านโนนเขาเตียน 5.บ้านโนนสมบรูณ์

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านโป่งแค (บ้านกอโจด) 3.บ้านโนนเขาเตียน 4.บ้านหนองกองพัฒนา

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู) 2.บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน) 4.บริเวณบ้านโคกแฝก (บริเวณวัดป่าธรรมมาราม) 5.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บ้านเกษรสมบรูณ์ 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/159999

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บ้านวงศ์เกษตร (ทิศตะวันออก) 2.บ้านวงศ์เกษตร(ทิศใต้) 3.สำนักสงฆ์ถ้ำสิปปัญจะ

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมนบ้านโนนสวัสดิ์ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง(บ้านผาน้ำเที่ยง) 3.บริเซณโรงโม่หินของโครงการ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก.หินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ 3.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง(บ้านผาน้ำเที่ยง)

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.สำนักโรงโม่หิน 2.วัดวิเศษสุขาราม

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านหนองกระทม

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.โรงโม่หิน บริษัทขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  4 สถานี

  ปากช่อง

จอมบึง ราชบุรี

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  4 สถานี

  ปากช่อง

จอมบึง ราชบุรี

  28810/15998

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  3 สถานี

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านนากุดผึ้ง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท 3.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านโนนถาวร 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดรัตนรังษี 2.บริเวณบ้านพรประเสริฐ 3.บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโดยรอบโรงโม่หิน 2.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านผาลาด 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณบ้านป่าแดงหลง

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนชี 2.บริเวณโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณบ้านอ่าวเจริญ (ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 3.บริเวณบ้านเลขที่ 1239/6 4.บริเวณบ้านเลขที่ 128/1

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  1/2548

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนบ้านเกษตรสมบรูณ์) 2.บริเวณบ้านหนองทัพ (บ้านศรีทอง) 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษตรสมบรูณ์) 4.บริเวณโรงโม่หินกิตติวดีศิลาพาณิชย์

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านม่อน 2.บริเวณวัดผาลายคำ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30400/15573

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

  หนองบัว

หนองบัว นครสวรรค์

  27007/15166

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดแก้วอินทราราม 2.บริเวณวัดสามัคคีนารม 3.บริเวณบ้านดงต้อง 4.บริเวณบ้านโชคเจริญ 5.บริเวณบ้านโคกเตาปูน

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27274/16064

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดวิเศษสุขาราม 2.บริเวณวัดพระอังคาร

  ทุ่งอรุณ

โชคชัย นครราชสีมา

  28807/15824

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวฯพื้นที่โครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านปอพราน 3.บริเวณวัดดะแลง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านซำขี้เหล็ก 2.บริเวณบ้านหนองเก่า 3.บริเวณบ้านโนนแฝก 4.บริเวณบ้านซำม่วง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 7.บริเวณบ้านชากพุดซา

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26323/16126

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองไทร 2.บริเวณบ้านเขาดัน 3.บริเวณบ้านคุ้งตะเคียน

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านเขาภูหีบ 2.บริเวณบ้านไทยอุดม 3.บริเวณวัดพรหมนิมิต 4.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บริเวณบ้านวังใหม่ 6.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 7.บริเวณบ้านซับน้อย 8.บริเวณบ้านไทรทอง 9.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หน้าที่   12345678910 | 11 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5211496
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]