การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโร่งโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านคีรี 3. บริเวณเปล 4.บริเวณบ้านค่าย

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบ้านบาตัน 3.บริเวณบ้านพร่อน 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาอุตสาหกรรม

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านคีรี 3.บริเวณบ้านเปล 4.บริเวณบ้านค่าย

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25970/15996

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณสำนักสงฆ์อารามบ่อแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2บริเวณบาตูปูเต๊ะ 3.บริเวณบ้านเนียง 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.เจริญทิพย์การโยธา 5.พื้นที่โครงการบริเวณ

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบ้านบาตัน 3.บริเวณบ้านพร่อน 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาอุตสาหกรรม

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบาตูปูเต๊ะ 3.บริเวณบ้านเนียง 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.เจริญทิพย์การโยธา 5.บริเวณพื้นที่โครงการ

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของสุวลี ศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานศูนย์สร้างทางลำปาง 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 3.บริเวณบ้านผาลาด (ใหม่)

  ตาเนาะแมเราะ

เบตง ยะลา

  31535/15394

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน 2.บริเวณชุมชนบ้านปิยมิตร 1 3.บริเวณโร่งโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) 3.บริเวณชุมชนบ้านผาลาด (ใหม่)หมู่ที่ 6

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช.สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12337/15272

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก. พีรพลศิลา 2.บริเวณโรงโม่หิน หจก. ธนบดีศิลา 3.บริเวณบ้านลิดล 4.บริเวณบ้านบาตัน 5.บริเวณบ้านกูเบ

  เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

สัตหีบ ชลบุรี

  33189/16070

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ (บ้านโค้งวันเพ็ญ) 3.บริเวณวัดเขาชีจรรย์ 4.บริเวณบ้านราษฎรริมเส้นทาง (บ้านโค้งวันเพ็ญ)

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574/20986/14573

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองนกเรียน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านบ่อเพลง 3.บริเวณบ้านซับผักกาด 4บริเวณบ้านซอน 5..บริเวณบ้านโพธิ์ทอง 6.บริเวณบ้านห้วยลึก 7.บริเวณบ้านหนองขาม8.บริเวณบ้านใหม่ชุมแสง 9.บริเวณบ้านโค้งพยุหะ

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าล้อ 3. บริเวณโรงเรียนวัดถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก 3.บริเวณบ้านพักคนงาน

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14625

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก 3.บริเวณบ้านพักคนงาน

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984,20986/14574,14573

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองนกกระเรียน

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าล้อ 3. บริเวณโรงเรียนวัดถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณชุมชนบ้านท่าล้อ 3. บริเวณโรงเรียนวัดถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15413

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณบ้านมาบหวาย 4.บริเวณบ้านวังตะโก2(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 5.บริเวณ บ้านวังตะโก1( ด้านทิศตะวันตก)

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านวังดาบ 2.บริเวณบ้านอ่างกลาง

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดเขาลูกช้าง 2.บริเวณบ้านหลังเขา

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.บริเวณวัดเขาอีก่วน 4.บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  ต้าผามอก

ลอง แพร่

  32175/15950

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดบ้านอิม 2.บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ 3.บริเวณโรงแต่งของโครงการ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31097/16078

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านโคกหิน 2.บริเวณบ้านโคกกรวด

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 2.บริเวณบ้านวังโป่ง 3.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 2.บริเวณชุมชนโคกหิน 3.บริเวณชุมชนโคกลาว 4.บริเวณชุมชนบ้านประทัดบุ

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1. บริเวณบ้านเขาแหลม 2.บ้านเขาเสด็จ 3.บริเวณบ้านน้ำบ่อออก

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณบ้านโป่งกระทิงล่าง 3.บริเวณบ้านห้วยสวนพลู

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณบ้านโป่งกระทิงล่าง 3.บริเวณบ้านห้วยสวนพลู

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15965

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณบ้านเขาพระเอก5. บริเวณบ้านเขาพระเอก

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดถ้ำกุญชร 2.บริเวณบ้านเขาถ้ำกุญชร 3.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ

  น้ำร้อน

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดทุ่งหินปูน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรียง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค2.บริเวณวัดเขาสัก 3.บริเวณวัดโปร่งนกแก้ว4.บริเวณบ้านเขารังแตน5.บริเวณวัดเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านผาแดง

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านถ้ำสมบัติ 2.บริเวณบ้านห้วยคนทา 3.บริเวณบ้านห้วยลาน

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านมาบสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดร่องขุย 2.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 3.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 6.บริเวณวัดแม่กาหลวง 7.บริเวณชุมชนบ้านบัว

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านมาบสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  หน้าที่   1234567891011121314 | 15 161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5293594
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]