การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1. สถานีตรวจวัดอากาศหลัก 2.บ้านแม่จาง 3.บ้านสบป้าด 4.สำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 5. ป้อมยามหลังโรงไฟฟ้า

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084//15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.ชุมชนบ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.บ้านพนม 4.บ้านกระน๊อบ

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27341/14391

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27348/14392

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ .ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27342/15021

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27350/15022

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27362/15027

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27343/15028

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27349/15029

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  20188/13491

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ.2548-2549

  1.ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (บ้านแม่ถอด) 2. ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ (บ้านแม่เตี๊ยะ)

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2550

  1. บริเวณโรงโม่หินสากลพัฒนา 2.บริเวณชุมชนบ้านโนนถาวร 3.บริเวณชุมชนบ้านผาเจาะ 4.บริเวณวัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  โรงเรียนบ่อโสก วัดเขาขุย ชุมชนบ้านโป่งค่า บริเวณโรงโม่หิน บ้านป่าไม้แดง

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  1. บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา 2. บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3. บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  1. บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา 2. บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3.บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.บ้านผาลาด 2.บ้านพักพนักงานบ้านปู

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.วัดร่องห้า 2.วัดภู่แก้วพัฒนาราม 3.โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดโคกสำราญ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27253/15240

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.โรงเรียนบ้านเจริญสุข(วัดวิเศษสุขาราม) 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.วัดพระอังคาร

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดไทยเจริญ 2.โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 3.บ้านไทยเจริญ 4.บ้านโคกขุนสมาน

  เสม็ด

เมือง บุรีรัมย์

  27262/15369

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านโคกเขา (บ้านเขากระโดง) 2.วัดไทยเจริญ 3.โรงเรียนคงชัยสิทธ์วิทยา 4.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวงในพื้นที่ชุมชน 2.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านพลวง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านพลวง 3.โรงเรียนคงชัยสิทธ์วิทยา 4.วัดไทยเจริญ 5.บ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง) 6.บ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านไทยเจริญ 3.บ้านโคกขุนสมาน 4.บ้านหินลาด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.หน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.หน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาน 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฏร์ (บ้านห้วยทวน) 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินธารรัก 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดวิเศษสุขาราม 2.วัดสวายสอ 3.วัดพระอังคาร 4.โรงโม่หินของโครงการ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านศรีสังวาลย์ 3.ชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1. วัดพรชัยสามัคคี 2.วัดเทพนิมิตรวราราม

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1. โรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2.ชุมชนบ้านทุ่งกร่าง 3.ชุมชนบ้านพังงอน

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.โรงโม่หินทองขาว 2.วัดคลองปลาหมอ 3.วัดหัวถนน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านภูฝ้าย

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านหนองเก่า 3.บ้านโนนแผก 4.บ้านแมด 5.บ้านโนนเจริญ 6.สำนักสงฆ์เขาดิน 7.โรงโม่หินศิริสินโยธาการ

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23951/15406

วัดปริมาณฝุ่นละอองที่บริเวณ โรงโม่หินและชุมชน

  บริเวณ โรงโม่หินและบ้านขาไฟไหม้

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 3.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดช่องเขา 2.บริเวณวัดควนไม้ไผ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณบ้านสีสอน 3.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 4.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ 5.บริเวณโรงโม่หิน

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 | 59 60

Visitor Number
5211508
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]