การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27336/14671

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธบาท 2.บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 บ้านเขาเลี้ยว

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27338/14672

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธบาท 2.บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 บ้านเขาเลี้ยว

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27335/14672

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธบาท 2.บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 บ้านเขาเลี้ยว

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24920/14547

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24914/14518

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27305/14551

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27304/14550

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27306/14552

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24915/14562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24917/14563

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24918/14564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24913/14561

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27303/14565

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24919/14546

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก 3.บริเวณบ้านคุ้ง 4.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว 5.บริเวณบ้านพุกร่าง 6.บริเวณบ้านหนองสองตอน 7.บริเวณบ้านเขาวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27314/14518

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว ต.ขุนโขลน 2.บริเวณบ้านหนองคนที 3.บริเวณบ้านพุกร่าง 4.บริเวณบ้านหนองสองตอน 5.บริเวณบ้านเขาวง 6.บริเวณบ้านโพธิ์

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27315/14517

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว ต.ขุนโขลน 2.บริเวณบ้านหนองคนที 3.บริเวณบ้านพุกร่าง 4.บริเวณบ้านหนองสองตอน 5.บริเวณบ้านเขาวง 6.บริเวณบ้านโพธิ์

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27309/14472

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขาเลี้ยว ต.ขุนโขลน 2.บริเวณบ้านหนองคนที 3.บริเวณบ้านพุกร่าง 4.บริเวณบ้านหนองสองตอน 5.บริเวณบ้านเขาวง 6.บริเวณบ้านโพธิ์

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27332/14668

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธบาท 2.บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 บ้านเขาเลี้ยว

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32451/15687

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32454/15688

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32452/15689

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  19917/15690

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32453/15691

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32446/15682

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32458/15697

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านคุ้ง 2.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 3.บริเวณเขาวง 4.บริเวณวัดซับชะอม

  บ้านยาง

เสาไห้ สระบุรี

  33310/15871

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านครัว 2.บริเวณวัดมหาโลก 3.บริเวณบ้านเริงราง 4.บริเวณบ้านดอนมะขาม 5.วณบ้านหนองถ่านใต้

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  28627/15266

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดบ่อน้ำเค็ม 2.บริเวณบ้านโคกเชือก

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  19989/15865

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล 2.บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3.บริเวณวัดพุคำบรรพต 4.บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28609/15567

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดหน้าพระลาน 2.บริเวณบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว 4.บริเวณบ้านสะพานขาว

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดพุช้างล้วง 2.บริเวณบ้านโคกสูง 3.บริเวณบ้านหนองหิน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดบ่อเพลง 3.บริเวณบ้านซับผักกาด 4.บริเวณบ้านชอน 5.บริเวณบ้านโพธิ์ทอง 6.บริเวณบ้านห้วยลึก 7.บริเวณบ้านหนองขาม 8.บริเวณบ้านใหม่ชุมแสง 9.บริเวณบ้านโค้งวิจารย์

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  29557/15485

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านพุน้อย 3.บริเวณวัดธารลำไย 4.บริเวณบ้านหน้าเขา

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29537/15092

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติฯ 2.บริเวณวัดหนองนมวัวฯ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4.บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม 5.เวณหน้างานแปลง 29537 6.บริเวณหน้าแปลง 661

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  661/14042

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติฯ 2.บริเวณวัดหนองนมวัวฯ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4.บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม 5.เวณหน้างานแปลง 29537 6.บริเวณหน้าแปลง 661

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  662/14740

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติฯ 2.บริเวณวัดหนองนมวัวฯ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4.บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม 5.เวณหน้างานแปลง 29537 6.บริเวณหน้าแปลง 661

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดเขามะโน 2.บริเวณวัดเขาเรือ 3.บริเวณกลุ่มบ้านแยกเขาเรือ 4.บริเวณกลุ่มบ้านเขาเรือ 5.บริเวณโรงโม่หินโครงการ(ศิลาทองนครสวรรค์)

  นิคมเขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี นครสวรรค์

  29566/15579

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล 2.บริเวณชุมชนบ้านเขาบ่อแก้ว 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  643/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.บริเวณวัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  645/15090

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.บริเวณวัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29543/15476

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.บริเวณวัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16800/14742

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.บริเวณวัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16802/14862

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.บริเวณวัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านไทรงาม

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  664/14100

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านตลิ่งชัน

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10849/15109

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านตลิ่งชัน

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10848/15102

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านตลิ่งชัน

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10850/15103

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านตลิ่งชัน

  เขาชายธง

ตากฟ้า นครสวรรค์

  29586/15183

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขาขวาง 2.บริเวณบ้านหนองใหญ่ 3.บริเวณบ้านหนองสะแก

  สุขสำราญ

ตากฟ้า นครสวรรค์

  32220/15380

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขาดินแดง 2.บริเวณบ้านซับสำราญ 3.บริเวณบ้านธารเกษตร 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาลานทอง

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32225/15359

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านหน้าเขา 2.บริเวณบ้านธารลำไย 3.บริเวณบ้านพุน้อย

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 | 37 3839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5290099
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]