การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26189/15255

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านปัดโวก 2.บริเวณบ้านสามร้อยกล้า 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  19825/14824

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ

  สี่ขีด

สิชล นครศรีธรรมราช

  26131/14995

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านท่าโคก 2.บริเวณบ้านพรุค้อ 3.บริเวณบ้านตีนเขา

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณสถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.บริเวณบ้านสีสอน 4.บริเวณชุมชนบ้านควนดินแดง 5.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ 6.บริเวณโรงโม่หิน

  ท่าหมอไทร

จะนะ สงขลา

  27637/15123

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านวังโด 2.บริเวณบ้านวังโด-ลิวงศ์

  ทุ่งหวัง

เมือง สงขลา

  27640/15483

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านอ่างทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด) 3.บริเวณฟาร์มสุกรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาราม

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27654/15290

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านห้วยยาง 2.บริเวณบ้านควนปอม 3.บริเวณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 4.บริเวณโรงโม่หินพีรพล 5.บริเวณบ้านชายเขา

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดช่องเขา 2.บริเวณวัดควนไม้ไผ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23905/15645

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองใหญ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังหิน

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเขาดิน 2.บริเวณบ้านบางสร้าน 3.บริเวณโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

  เขาต่อ

ปลายพระยา กระบี่

  23862/15309

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดเขาต่อ 2.บริเวณบ้านบางโสก 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านนอกวัด

  เขาต่อ

ปลายพระยา กระบี่

  23861/15308

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดเขาต่อ 2.บริเวณบ้านบางโสก 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านนอกวัด

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านเขาไฟไหม้

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านเขาไฟไหม้

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23905/15645

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองใหญ่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังหิน

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่ชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านช่องเพลียก

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21591/15251

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่ชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านช่องเพลียก

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 3.บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศรีศิลาทอง 2.บริเวณวัดห้วยไทรงาม 3.บริเวณสถานีอนามัยหนองพลับ

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระสัง

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านไร่ใน

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 3.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงษ์ทางด้านทิศตะวันออก

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมี 3.บริเวณบ้านทางทิศตะวันออกของโรงโม่หิน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  19144/14720

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองตาแต้ม

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านท่าหมอไชยวนาราม

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านหัวยาง 2.บริเวณบ้านชายเขา 3.บริเวณบ้านควนปอม

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านติเต๊ะ 2.บริเวณบ้านทองหลาง

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23432/15513

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดถ้ำบางเตย 2.บริเวณโรงเรียนบ้านบางเตย 3.บริเวณโรงเรียนบางเตยใต้

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23436/15568

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดถ้ำบางเตย 2.บริเวณโรงเรียนบ้านบางเตย 3.บริเวณโรงโม่หินณัฐพงศ์ศิลา 4.บริเวณโรงโม่หินภูเก็ตสินชัย

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23437/15533

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดถ้ำบางเตย 2.บริเวณโรงเรียนบ้านบางเตย 3.บริเวณโรงโม่หินณัฐพงศ์ศิลา 4.บริเวณโรงโม่หินภูเก็ตสินชัย

  ถ้ำทองหลาง

ทับปุด พังงา

  23425/15181

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขากำหนอน 2.บริเวณสถานีอนามัยถ้ำทองหลาง

  ตากแดด

เมือง พังงา

  23431/15256

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านหัวช้าง 3.บริเวณบ้านท่าวังหม้อแกง 4.บริเวณบ้านสวนพริก 5.บริเวณบ้านตากแดด

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินสากลพัฒนา 2. ชุมชนบ้านโนนถาวร 3. ชุมชนบ้านผาเจาะ 4.วัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงโม่หินสากลพัฒนา 2. ชุมชนบ้านโนนถาวร 3. ชุมชนบ้านผาเจาะ 4.วัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณบ้านนาฝาย 3.บริเวณโรงเรียนบ้านสองคอน 4.บริเวณโรงโม่ของโครงการ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31086/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31877/15801

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านโนนงาม 2.ภายในโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.วัดรัตนรังษี 2.บ้านพรประเสริฐ 3.บ้านเหล่าใหญ่ 4.โรงโม่หินของโครงการ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝด 5.โรงโม่หิน บ.บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝด 5.โรงโม่หิน บ.บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/25473

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) 2.วัดโนนสีชมพู 3.บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านหนองแห้ว 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านหนองแห้ว 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินบริษัทสหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม(วัดหนองขาม)

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินบริษัทสหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม(วัดหนองขาม)

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 | 41 42434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5621732
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]