การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณโรงโม่หินของสุวลี ศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณวัดบ้านมุง 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านผาลาด 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านม่อนหิน 2.บริเวณชุมชนบ้านข่วงเปาใต้ 3.บริเวณบ้านห้วยทราย 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดภู่แก้วพัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22345/15501

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน 2.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ 2. บ้านลุเต่า 3. บ้านลุตะแบก(ทิศใต้) 4. บ้านผาแดง

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดศรีรัตนาวาฎคีรี 2.บริเวณบ้านสันป่าตุ๊ 3.บริเวณชุมชนบ้านบ่อแก้ว 4.บริเวณบ้านหนองคริซูนอก

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22840/14318

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดศรีรัตนาวาฎคีรี 2.บริเวณบ้านสันป่าตุ๊ 3.บริเวณชุมชนบ้านบ่อแก้ว 4.บริเวณบ้านหนองคริซูนอก

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณสำนักงานเหมือง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทา 3.บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 2. บริเวณบ้านห้วยมะข ามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่) 3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านใหม่(สถานีอนามัยบ้านใหม่) 2.บริเวณชุมชนบ้านผาลาด(วัดผาลาด) 3.บริเวณศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30457/15854

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบ 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบ 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบ 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25852/15052

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านปู 2.บริเวณบ้านนากลาง

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 2.บริเวณวัดวนคีรีบุญมาราม 3.บริเวณถนนลำลองโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ 4.บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข 1035 5.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30400/15573

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ 2. บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.ชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก 2.ชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ 3.ชุมชนบ้านห้วยก้า 4.ชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 5.โรงโม่หินโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  31221/15180

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.ชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก 2.ชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ 3.ชุมชนบ้านห้วยก้า 4.ชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 5.โรงโม่หินโครงการ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้านวังตะเคียน 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22347/14889

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณทางเข้าโรงโม่ 2.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 3.บริเวณบ้านลุเต่า

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2. บริเวณวัดผาจัก 3. บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2 4.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 5.บริเวณบ้านในหุบ 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2 4.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 5.บริเวณบ้านในหุบ 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หิน

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.เวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.เวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดซอยคีรี 3.บริเวณบ้านหนองหวายโสม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณบ้านมาบหวาย 4.บริเวณบ้านวังตะโก2(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 5.บริเวณ บ้านวังตะโก1( ด้านทิศตะวันตก)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. จุดตรวจวัดที่โรงเรียนบ้านปะอำ 2. จุดตรวจวัดที่บ้านกำนันตำบลบ่อพลอย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินธารรัก 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณไร่ไหหลำ (บ้านเขาดิน)

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านบ่อแร่ 2.บริเวณบ้านไทรทอง 3.บริเวณบ้านโปร่งเกตุ 4.บริเวณบ้านโค้งพัฒนา 5.บริเวณบ้านปักตะลักษณ์ 6.บริเวณพื้นโครงการ 7.บริเวณขอบแปลงด้านทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะใกล้กับบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมือง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บริเวณบ้านไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หินหจก.ทัศนาชลบุรี

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1. จุดตรวจวัดที่โรงเรียนบ้านปะอำ 2. จุดตรวจวัดที่บ้านกำนันตำบลบ่อพลอย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลามหานคร 2.บริเวณวัดนันทวัน (บ้านมาบหวาย ต.หนองข้างคอก) 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียน(บ้านมาบหวาย ต.ห้วยกะปิ) 4.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 5.บริเวณวัดจรูญราษฎร์(บ้านห้วยทวน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาแสนสุข 2.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณบ้านดอนบน 4.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณไร่ไหหลำ 3.วัดวังตะโก 4.โรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21368/15466

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวายที่อยู่ด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านมาบหวาย(กลุ่มวัดเขาเชิงเทียน) 3.บริเวณบ้านห้วยกระปิ 4.บริเวณบ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.เวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122 | 23 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5328519
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]