การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านมาบหวาย(ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย(ต.ห้วยกะปิ) 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หิน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านมาบหวาย 2.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก 3.บ้านวังตะโก(ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านห้วยโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงโม่หินของโครงการ

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บ้านเลขที่123/1 3.บ้านเลขที่129/6 4.บ้านเลขที่128/1

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6. บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26972/15559

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.กองสินแร่ 2.โรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าวผาสาว โครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.กองสินแร่ 2.โรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าว

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก(บ้านผาน้อย) 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.บ้านโนนศรีชมพู 4.วัดบ้านหนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก(บ้านผาน้อย) 3.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 4.วัดหนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงแต่งแร่ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่าง วันที่ 21-22 เมษายน 2551

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงษ์ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังม่วง 4.บริเวณชุมชนบ้านนาสมหวัง

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านน้ำขุ่น 3.บริเวณบ้านเกา 4.บริเวณบ้านตาเอ็ม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6. บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังผาดำ 2.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 3.บ้านนาฝาย 4.บ้านหนองสองคอน 5.บ้านหนองแห้ว 6.โรงโม่หิน 7.บ้านทับคล้อ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังผาดำ 2.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 3.บ้านนาฝาย 4.บ้านสองคอน 5.บ้านหนองแห้ว 6.โรงโม่หิน 7.บ้านทับคล้อ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวงศ์เกษตร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปีพ .ศ. 2551

  1.กองสินแร่ 2.บโรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.เหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าวผาสาว โครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.กองสินแร่ 2.บโรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าวผาสาว โครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.กองสินแร่ 2.โรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าวผาสาวโครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.กองสินแร่ 2.โรงประกอบโลหะกรรม 3.เส้นทางเดินรถ 4.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 5.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 6.บ้านนา 7.บ้านนาหนองบง 8.บ้านห้วยผุก 9.บ้านกกสะทอน 10.โครงการผาบ่าวผาสาว โครงการ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านประทัดบุ 2.บ้านโคกลาว 3.บ้านโคกหิน 4.โรงเรียนบ้านพนม 5.โรงโม่หิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านโคกหิน 4.โรงโม่หิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.โรงเรียนบ้านพนม 3.บ้านจบก 4.บ้านโคกตาสวด

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านกระน๊อบ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31056/15259

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดกระทมวนาราม 2.บ้านโคกหิน

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินแบล็คซี 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.วัดพระอังคาร 4.วัดสวายสอ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านโคกขุนสมาน 3.โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 4.บ้านเขากระโดง 5.บ้านพลวง 6.บ้านห้วยลึก

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโนนสวัสดิ์ 2.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหินลาด 2.บ้านโคกขุนสมาน 3.บ้านห้วยลึก 4.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพลวง 2.บ้านโคกตาสิงห์ 3.บ้านโคกเจริญ

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.เหมืองนางรองศิลาทิพย์

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านโคกขุนสมาน 3.โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 4.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31854/15397

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.บ้านหนองแจงแมง 10.โรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 11.โรงโม

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.บ้านหนองแจงแมง 10.โรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 11.โรงโม

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.บ้านหนองแจงแมง 10.โรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 11.โรงโม

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.บ้านหนองแจงแมง 10.โรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 11.โรงโม

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.บ้านหนองแจงแมง 10.โรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 11.โรงโม

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง 9.โรงโม่หินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3. บริเวณวัดพรหมนิมิต 4.บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บริเวณบ้านวังใหม่ 6.บริเวณบ้านหนองตะเคียน 7.บริเวณบ้านซับน้อย 8.บริเวณบ้านไทรทอง 9.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง 9.โรงโม่หินของโครงการ

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2551

  1.วัดบ่อโสก 2.วัดเขาขุย 3. ชุมชนบ้านโป่งค่า 4. สำนักงานโรงโม่หิน 5.บ้านป่าไม้แดง

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  20866/15083

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาปูน(ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ) 2.บ้านเขาปูน (ทางทิศตะวันใต้ของพื้นที่โครงการ) 3.โรงโม่หินของโครงการ

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย (ต.ห้วยกะปิ)ตรวจวัดบริเวณเขาเชิงเทียน 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หินศิลามหานคร

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 | 57 585960

Visitor Number
5289990
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]