การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลเขาทราย

ทับคล้อ พิจิตร

  26919/15779

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาทราย หมู่ที่10 2.พื้นที่โครงการ(บริเวณอาคารสำนักงาน)

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10839/13979

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพักพนักงาน 2.โรงเรียนบ้านไทรงาม 3.โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง

  เทศบาลเมืองตาคลี

ตาคลี นครสวรรค์

  32237/15661

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดเขาถ้ำบุญนาค 2.โรงเรียนวัดหนองจิกรี 3.บ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนใต้สายพาน) 4.บ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนพุทธนิมิตร) 5.วัดโพน 6.วัดพุทธนิมิตร 7.บ้านไร่ปลายนา

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  643/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.วัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  645/15090

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.วัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29543/15476

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.วัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16800/14742

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.วัดหนองนมวัว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16802/14862

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2.วัดหนองนมวัว

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดบ่อเพลง 3.บ้านชอน 4.บ้านซับผักกาด

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดพุช้างล้วง 2.บ้านหนองหิน 3.บ้านโคกสูง

  นากลาง

โกรกพระ นครสวรรค์

  25459/14435

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดถ้ำผาสวรรค์ธรรมาราม 2บ้านเขาปูน 3.โรงเรียนบ้านเขาปูน

  นิคมเขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี นครสวรรค์

  29566/15579

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาล 2.ชุมชนบ้านเขาบ่อแก้ว 3.โรงโม่หินของโครงการ

  เขาชายธง

ตากฟ้า นครสวรรค์

  29586/15183

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาขวาง 2.บ้านหนองใหญ่ 3.บ้านหนองสะแก

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  29557/15485

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดธารลำไย 2.บ้านเขาพระไกร 3.โรงโม่หินชัยพฤกษ์ 4.บ้านพุตาน้อย

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.พื้นที่โครงการ 2.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 3.วัดเขาตำบล 4.บ้านนาโสม เลขที่ 11/1ม.3

  ยางราก

โคกเจริญ ลพบุรี

  29189/15734

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดเนินสวรรค์ 2.บ้านพู่แว่ 3.บ้านสระเพลง

  สนามแจง

บ้านหมี่ ลพบุรี

  29167/15557

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนังานโรงโม่หินศิลาบุญเจริญ 2.โรงโม่หินจิระพันธุ์หินไทย 3.บ้านเขาวงกฎ 4.วัดเขาสว่างวงษ์ 5.สำนักงานหมวดการทางรถไฟ 6.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านหนองใหญ่

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านกระช่อนล่าง 2.วัดใหม่เขาปูน 3.บ้านร่องไม้แดง

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28326/14722

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินศิลาเพชรพลอยดี 2.โรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 3.โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28327/14970

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28379/15646

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28380/15742

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28381/15647

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28468/15642

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2551

  1.บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน(บจ.ประชาศิลา) 2.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 5.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28468/15642

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2551

  1.บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน(บจ.ประชาศิลา) 2.บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 5.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่)

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินด่านช้าง 2.บ้านพุสำโรง(1) 3.บ้านพุสำโรง(2)

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 3.วัดเขาตำบล 4.บ้านนาโสม เลขที่ 11/1ม.3

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านสุขไพรวัน 2.บ้านสี่แยกกองดิน 3.บ้านกองดิน 4.บ้านท่าอิฐ 5.สำนักงาน บริษัท สหวิศวก่อสร้าง

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินพฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 2.วัดทุ่งหินปูน 3.สำนักสงฆ์บ้านชำเรือง

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินทองขาว 2.วัดบ้านคลองปลาหมอ 3.วัดบ้านหัวถนน

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.หน้าสำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดซับไพรวัลย์แสวงธรรม 3.บ้านเขาขาด 4.บ้านร้อยไร่

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.หน้าสำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดซับไพรวัลย์แสวงธรรม 3.บ้านเขาขาด 4.บ้านร้อยไร่

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง 2.บ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน) 3.บ้านนครนายก 4.บ้านเข็มทอง

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินศิลาทองวิเชียร 2.บ้านกลุ่มวัดนครนายก 3.สำนักสงฆ์ถ้ำแก้วกายสิทธิ์ 4.บ้านน้ำบ่อ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25560/15019

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดโคกสำราญ

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25560/15019

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดโคกสำราญ

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25561/15013

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดโคกสำราญ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25561/15013

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดโคกสำราญ

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดถ้ำน้ำบัง

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานภายในโรงโม่หิน 2.วัดโปร่งนกแก้ว 3.บ้านเขารังแตน 4.วัดเขาบ่อทองราษฎร์อุทิศ 5.วัดบ้านน้อย 6.วัดเขาสัก

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27492/14700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักโครงการ 2.ชุมชนสำเภาทอง 3.หน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27493/14701

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักโครงการ 2.ชุมชนสำเภาทอง 3.หน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27494/14702

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักโครงการ 2.ชุมชนสำเภาทอง 3.หน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 | 55 5657585960

Visitor Number
5290083
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]