การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสะพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หิน 2.ชุมชนบ้านทุ่งหวาย 3.ชุมชนบ้านเขาเพดาน 4.ชุมชนบ้านหนองห้างต่อ

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านปลักสาวสูง 3.วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31543/15281

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านปลักสาวสูง 3.วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  31641/15732

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.มัสยิดบ้านบาโงดุดุง

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  12249/12917

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.มัสยิดบ้านบาโงดุดุง

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านปลักสาวสูง 3.วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง

 

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีก่วน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บ้านทุ่งกร่าง 3.บ้านพังงอน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านสุขไพรวัน 2.บ้านสี่แยกกองดิน 3.บ้านกองดิน 4.บ้านท่าอิฐ 5.สำนักงาน บริษัท สหวิศวก่อสร้าง

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านหน้าเขา 2.บ้านสระบัว(วัดปทุมสราราม) 3.บ้านโคตกป่ากล้วย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านวังตะโก 3.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาน 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.บ้านวังตะโก1( ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก2( ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.โรงโม่หินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง 9.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านห้วยโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านห้วยโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงโม่หินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง 9.โรงโม่หินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง 9.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน 2.บ้านในหุบ 3.สถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฏร์ (บ้านห้วยทวน) 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบล หนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย(ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย(ต.ห้วยกะปิ) 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนวัดเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.ชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ทางเข้าโรงโม่ 2.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  28293/15145

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.จุดที่ตัดกับถนนทุ่งเสลี่ยม-เถิน 2.บ้านบ่อทอง 3.วัดกลางดง

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดร่องห้า 2.วัดภู่แก้วพัฒนาราม 3.โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านผาเวียง

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  20866/15083

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาปูน(ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ) 2.บ้านเขาปูน (ทางทิศตะวันใต้ของพื้นที่โครงการ) 3.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31241/15321

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านแท่นดอกไม้

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านแม่สลองใน

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านผาเวียง

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.ชุมชนบ้านทุ่งตากล้า 3.ชุมชนบ้านปิน

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดเด่นกระต่าย 2.วัดผาจัก 3.วัดหนองหินราษฎ์นิมิต

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บ้านวังตะเคียน 3.บ้านห้วยกระโหลก 4.บ้านห้วยแม่ปะ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านผาลาด 2.บ้านพักพนักงานบ้านปู

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 | 49 5051525354555657585960

Visitor Number
5621772
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]