การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน 3 2.บ้านในหุบ 3.สถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บ้านไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนวัดเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.ชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.ชุมชนบ้านสุขไพรวัน 2.บ้านสี่แยกกองดิน 3.บ้านกองดิน 4.บ้านท่าอิฐ 5.โรงโม่หิน6.วัดถ้ำระฆังทอง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.โรงโม่หิน

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีก่วน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านสุขไพรวัน 2.บ้านสี่แยกกองดิน 3.บ้านกองดิน 4.บ้านท่าอิฐ 5.สำนักงาน บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 3.บริเวณบ้านเลขที่ 129/6 4.บริเวณบ้านเลขที่ 128/1

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 3.บริเวณบ้านเลขที่ 129/6 4.บริเวณบ้านเลขที่ 128/1

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.สำนักงานโครงการพื้นที่ทำเหมือง 2.ขอบแปลงประทานบัตร 3.บ่อแร่ 4.สถานีอนามัยบ้านไทรทอง 5.บ้านโปร่งเกตุ 6.โค้งพัฒนา 7.บ้านปักตะลักษณ์

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงโม่หินสหศิลาแก้ว2.บริเวณบ้านทุ่งกร่าง3.บริเวณบ้านพังงอน

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านจัดสรร 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณชุมชนบ้านปะอา

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. จุดตรวจวัดที่โรงเรียนบ้านปะอำ 2. จุดตรวจวัดที่บ้านกำนันตำบลบ่อพลอย

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.พื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)3.วัดซอยคีรี 4.บ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.พื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม)3.วัดซอยคีรี 4.บ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  17707/12690

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณวัดหนองตาพด 2.บริเวณบ้านสระ 3.บริเวณบ้านโค้งเขาเจ้าลาย 4.บริเวณสำนักงานโครงการ 5.บริเวณบ้านพักพนักงานโครงการ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.พื้นที่โครงการ 2.โรงเรียนวังด้ง 3.โรงเรียนบ้านหนองหอย 4.บ้านเรือนราษฎรใกล้ห้วยพุมะกา

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านพุพญา (บริเวณริมอ่างเก็บน้ำกลุ่มย่อยบ้านหนองศรีมงคล)

  วังไผ่

ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

  32636/15802

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านจัดสรร 2.บริเวณพื้นที่โครงการ

  เทศบาลเมืองตาคลี

ตาคลี นครสวรรค์

  17707/15802

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณวัดหนองตาพด 2.บริเวณบ้านสระ 3.บริเวณบ้านโค้งเขาเจ้าลาย 4.บริเวณสำนักงานโครงการ 5.บริเวณบ้านพักพนักงานโครงการ

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28476/15503

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3. บริเวณบ้านลาดหมู

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงเรียนวังดัง 3.บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหอย 4.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้ห้วยพุมะกา

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28475/15389

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม 3. บริเวณบ้านลาดหมู

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโม่หินจำกัด 2. บริเวณชุมชนบ้านพวน 3. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 4.บริเวณวัดเขากำแพง 5. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 2. บริเวณวัดเขากำแพง 3. บริเวณชุมชน บ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28484/15550

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัทศิลาเขาแก้ว จำกัด 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 3. บริเวณชุมชนบ้านปากเคว่า 4. บริเวณชุมชนบ้านเขาตาก้าว 5. บริเวณชุมชนบ้านพวน

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณชุมชนบ้านห้วยตายัง 2. บริเวณบ้านปากเคว่า 3. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน 4. บริเวณหน้าเหมืองโรงโม่หินศิลาสินสมุทร 2

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32450/15795

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณบ้านซับชะอม 2. บริเวณบ้านหนองป่าพง 3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขายอดเอียงหลังที่ใกล้ที่สุด 2. บริเวณวัดป่าดำรงธรรม

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28468/15642

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1. บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน(บจ.ประชาศิลา) 2. บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ 3. บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล) 4. บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 5. บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่)

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28379/15646

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านหลังโรงซ่อมบำรุง) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (ทางเข้า - ออกโรงโม่) 4.ชุมชนบ้านเขาวงศ์ 5.ชุมชนบ้านเขาทอก (วัดคีรีเจริญผล)

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านหลังโรงซ่อมบำรุง) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (ทางเข้า - ออกโรงโม่) 4.ชุมชนบ้านเขาวงศ์ 5.ชุมชนบ้านเขาทอก (วัดคีรีเจริญผล)

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (มาตรศรีฟาร์มโค) 2.บริเวณพื้นที่โครงการ (ด้านหลังโรงซ่อมบำรุง) 3.บริเวณพื้นที่โครงการ (ทางเข้า - ออกโรงโม่) 4.ชุมชนบ้านเขาวงศ์ 5.ชุมชนบ้านเขาทอก (วัดคีรีเจริญผล)

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.พื้นที่โครงการ 2.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 3.วัดเขาตำบล 4.บ้านนาโสม เลขที่ 11/1ม.3

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 318/3 2.บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 327

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 318/3 2.บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 327

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 318/3 2.บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ บริเวณบ้านเลขที่ 327

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น 3.บริเวณวัดห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น 3.บริเวณวัดห้วยขมิ้น

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านร่องไม้แดง 2.บริเวณวัดใหม่เขาปูน 3.บริเวณบ้านกระชอนล่าง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10 2.บริเวณบ้านเลขที่ 305 หมู่ที่ 1

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27893/15031

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27894/15032

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27895/15033

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27896/15034

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27917/15534

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27918/15035

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพระ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27831/15036

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่1 2.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่2 3.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่3 4.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่4 5.เส้นทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ สถานีที่5 6.เส้นทางไปยังถ้ำพระ

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | 45 464748495051525354555657585960

Visitor Number
5293656
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]