การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลนาดินดำ

เมือง เลย

  32790/15906

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บ้านหนองผำ 2.บริเวณบ้านหนองทุ่ม 3.บริเวณบ้านบุ่งตาข่าย

  เทศบาลตำบลนาดินดำ

เมือง เลย

  32790/15906

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านหนองผำ 2.บริเวณบ้านหนองทุ่ม 3.บริเวณบ้านบุ่งตาข่าย

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินแบล็คซี 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.บริเวณวัดพระอังคาร 4.บริเวณวัดสวายสอ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านห้วยลึก

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านโคกสำราญ 2.บริเวณบ้านหินลาด

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หิน 2.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านพลวง 3.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกตาสิงห์

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บ้านเกษตรภูทอง(1) 2.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2) 3.บริเวณวัดโนนทอง 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์(วัดป่าคีรีบรรพต)

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1. บ้านเกษตรภูทอง(1) 2. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2) 3. บริเวณวัดโนนทอง 4. บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์(วัดป่าคีรีบรรพต

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บ้านเกษตรภูทอง(1) 2.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2) 3.บริเวณวัดโนนทอง 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์(วัดป่าคีรีบรรพต)

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บ้านเกษตรภูทอง(1) 2.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2) 3.บริเวณวัดโนนทอง 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์(วัดป่าคีรีบรรพต)

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านวังผาดำ 3.บริเวณบ้านนาฝาย 4.บริเวณบ้านหนองแห้ว 5.บริเวณโรงเรียนบ้านสองคอน

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านวังนายาว 3.บริเวณบ้านวังนายาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา)

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านนาสี หมู่ 7(บริเวณโรงเรียนบ้านนาสี) 2.บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด 3.บริเวณหน้าสำนักงานโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หิน ศิลาสากล จำกัด

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  25192/14989

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสวาท

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านพลวง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านจบก 2.บริเวณบ้านประทัดบุ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 4.บริเวณบ้านกระน๊อบ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31056/15259

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณวัดกระทม 2.บริเวณบ้านโคกหิน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านซับขี้เหล็ก 2.บริเวณบ้านหนองเก่า 3.บริเวณบ้านโนนแฝก 4.บริเวณบ้านแมบ 5.บริเวณบ้านโนนเจริญ 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขาดิน 7.บริเวณโรงโม่หินศิริสินโยธาการ

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บริเวณบ้านสระกุด 3.บริเวณบ้านบุญบันดาล 4.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บ้านเกษตรภูทอง(1) 2.บริเวณวัดโนนทอง 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2)

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านซับขี้เหล็ก 2.บริเวณบ้านภูฝ้าย

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านหินกาบ 2.บริเวณบ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บริเวณโรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 4.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31805/15377

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านซับขี้เหล็ก 2.บริเวณบ้านหนองเก่า 3.บริเวณบ้านโนนแฝก 4.บริเวณบ้านซำม่วง

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1บริเวณวัดรัตนรังษี 2.บริเวณบ้านพรประเสริฐ 3.บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลามหานคร 2.บริเวณวัดนันทวัน 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 5.บริเวณวัดจรูญราษฎร์

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  31118/15825

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านผางาม 3.บริเวณชุมชนบ้านดงมะตื๋น 4.บริเวณชุมชนบ้านทุ่งยั้ง 5.บริเวณชุมชนบ้านร่องห้า

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  31116/15524

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านผางาม 3.บริเวณชุมชนบ้านดงมะตื๋น 4.บริเวณชุมชนบ้านทุ่งยั้ง 5.บริเวณชุมชนบ้านร่องห้า

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณเขตประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนเหมืองแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2.บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 3.บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ้านตะแบก 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 4.บริเวณบ้านโคกหิน 5.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านตะแบก 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 4.บริเวณบ้านโคกหิน 5.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน 3.บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28101/15413

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่ สถานีที่ 1 2. บริเวณวัดเบญจคีรี สถานีที่ 2

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28608/15360

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก 2.บริเวณวัดหน้าพระลาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล 4.บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 5.บริเวณศาลเจ้าหน้าพระลาน

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28098/15492

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณวัดหนองใหญ่ 2.บริเวณวัดบ่อวงครุพัฒนา 3.บริเวณถนนสาธารณะทางทิศเหนือของพื้นที่ประทานบัตร

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28103/15569

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขายอดเอียง 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27328/14357

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณสถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27983/14593

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27984/14594

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27985/14595

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27986/14596

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27987/14597

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณหน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32499/15852

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณสำนักงานบริษัท หินอ่อน จำกัด 2.บริเวณสถานีอนามัยบ้านหน้าพระลาน

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดหนองจิก 2.บริเวณโรงเรียนท้ายพิกุล 3.บริเวณวัดศรีอำพร 4.บริเวณหมู่บ้านกิตติ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32450/15795

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านซับชะอม 2.บริเวณบ้านหนองป่าพง 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณชุมชนบ้านเขายอดเอียงหลังที่ใกล้ที่สุด 2.บริเวณวัดป่าดำรงธรรม

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเขายอดเอียง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32466/15709

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บริเวณบ้านทับกวางหมู่4(วัดทับกวาง) 3.บริเวณบ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บริเวณบ้านซับบอนหมู่ 5 5.บริเวณสถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24833/14778

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บริเวณบ้านทับกวางหมู่4(วัดทับกวาง) 3.บริเวณบ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บริเวณบ้านซับบอนหมู่ 5 5.บริเวณสถานีรถไฟผาเสด็จ

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | 34 3536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5621751
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]