การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหนองนกกระเรียน

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32423/15650

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32449/15684

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดเขาขุย 3.ชุมชนบ้านโป่งค่า 4.วัดคำใหญ่

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27986/14596

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.หน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27987/14597

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.หน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณวัดหน้าพระลาน 2.บริเวณบ้านซับชะอม(ตรวจวัดบริเวสถานีอนามัยบ้านซับชะอม) 3. บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว(ตรวจวัดบริเวโรงเรียนบ้านคุ้วเขาเขียว) 4. บริเวณบ้านสะพานขาว(ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง) 5. บริเวณสำนัดสงฆ์ถ้ำศรีวิไล

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27983/14593

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.หน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27984/14594

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.หน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27985/14595

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.หน้าเหมือง 2.ด้านทิศตะวันออกห่างจากพื้นที่โครงการ 2.2 กม. 3.ด้านทิศเหนือห่างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กม.

  นายาว

พระพุทธบาท สระบุรี

  28606/15291

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านซับราง(บ้านนิคมบ่อ 6) 2.บ้านซับโพนทอง 3.บ้านซับนางเลิ้ง

  น้ำรอบ

ลานสัก อุทัยธานี

  25070/15774

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ทางเข้าโครงการ(ศาลพระภูมิ) 2.พื้นที่โครงการ(สำนักงานเหมือง)

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพุช้างล้วง 2.บ้านหนองหิน 3.บ้านโคกสูง

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  26540/15798

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ใกล้พื้นที่โครงการ(บ้านพักคนงาน) 2.ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(บ้านเนินรัก ม.5) 3.ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้(บ้านอู่ตะเภา ม.6)

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 3.วัดเขาตำบล 4.บ้านนาโสม เลขที่ 11/1ม.3

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24814/14909

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22110/13577

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24783/15084

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24701/15085

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เขาน้อย

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24743/14901

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน โรงโม่หินศิลาเขาน้อย 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงานโรงโม่หินด่านช้าง 2.บ้านพุสำโรง(1) 3.บ้านพุสำโรง(2)

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28380/15742

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28381/15647

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  28627/15266

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดบ่อน้ำเค็ม 2.บ้านโคกเชือก

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28327/14970

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28326/14722

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินศิลเพชรพลอยดี 2.โรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 3.โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดหนองจิก 2.โรงเรียนท้ายพิกุล 3.วัดศรีอำพร 4.หมู่บ้านกิตติ

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  .สำนักงานโครงการ 2.สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ

  ป่าร่อน

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  32376/15597

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขุมเหมือง 2.บ้านคีรีรอบ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  21374/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านห้วยชัน 2.บ้านกงตาก

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30205/15583

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านคลองลำเพลา 2.บ้านหนองตาเสียด 3.บ้านพรุกระแชง 4.สำนักงานโรงบดย่อยแร่

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านคลองหาเหนือ 2.วัดไทรโพธิ์งาม 3.บ้านเรือนราษฎร(หลังใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 4.โรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บ้านเหนือคลอง 4.บ้านไร่ออก

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/14897

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศตะวันออก 2.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศใต้

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาโตก

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเหนือคลองทิศตะวันตก 2.บ้านดอนเนียงใหม่ 3.ที่พักสำนักสงฆ์บ้านเหนือคลอง

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปลิง 2.บ้านทางขาม 3.โรงโม่หิน 4.บ้านคลองปราบ 5.บ้านหนองเภา

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31542/15374

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านบาเซปูเตะ 3.บ้านบูเกะยามู 4.บ้านทอน

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/13.บ้านเลขที่ 56/3

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านทองหลาง

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงานโรงโม่หินศรีศิลาทอง 2.วัดห้วยไทรงาม 3.สถานีอนามัยหนองพลับ

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21262/15305

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านวังวนชลประทาน

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านเขาพระ 2.สถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.ชุมชนบ้านสีสอน 4.ชุมชนบ้านควนดินแดง 5.วัดถ้ำเขาพระ 6.โรงโม่หิน

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดช่องเขา 2.วัดควนไม้ไผ่ 3.ชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  บางสวรรค์

พระแสง สุราษฎร์ธานี

  30176/15222

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านบนนา 2.สำนักงานโรงโม่หิน

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้าน กม.47 3.สำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาราม 4.บ้านช่องไฟ

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหัวยาง(ที่ทำการกำนัน หมู่9) 2.บ้านควนปอม 3.บ้านชายเขา 4.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 5.สำนักงานโรงโม่หิน

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านในไร่

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 | 48 495051525354555657585960

Visitor Number
5621923
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]