การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21368/15466

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวายที่อยู่ด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านมาบหวาย(กลุ่มวัดเขาเชิงเทียน) 3.บริเวณบ้านห้วยกระปิ 4.บริเวณบ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์)

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  4 สถานี

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  3 สถานี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21354/15609

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณบ้านไหหลำ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดซอยคีรี 3.บริเวณบ้านหนองหวายโสม

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านจัดสรร 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณชุมชนบ้านปะอา

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนซี 2.บริเวณโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณบ้านอ่าวเจริญ (ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22363/15231

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชมบ้านผาเวียง

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านปะอา 2.บริเวณบ้านคลองยอ 3.บริเวณบ้านจัดสรร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  2 สถานี

  วังท่าช้าง

กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

  29373/16009

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  4 สถานี

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  4 สถานี

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25912/16080

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านพลูหลวง 2.บริเวณบ้านวังหลวง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณชุมชนบ้านสุขไพรวัน 3.บริเวณกองดิน 4.บริเวณบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณวัดถ้ำระฆังทอง 6.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22345/15501

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน 2.บริเวณโรงโม่หินขิงโครงการ

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 2.บริเวณวัดวนคีรีบุญมาราม 3.บริเวณถนนลำลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ 4.บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข 1035 5.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรด้านทิศเหนือโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานเหมือง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน 3.บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.บริเวณภายในพื้นที่โครงการโม่หิน

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาพัฒนา 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 4.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  1/2549

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร

  เทศบาลตำบลน้ำโจ้

เเม่ทะ ลำปาง

  30490/16049

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านหม่อนแสนศรี

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  20836/16090

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา 2.บริเวณบ้านสว่างราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 13 3.3.บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22361/15325

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านวังหม้อ 2.บริเวณวัดกาศผาแพร่ 3.บริเวณวัดผาหมูสามัคคีธรรม 4.บริเวณวัดร้องกวาง 5.บริเวณวัดวังโป่ง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท แมืปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณวังตะเคียน (ทำการตรวจวัดวังตะเคียน) 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก (ทำการตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก) 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดพระพุทธบามซรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งของโครงการ

  ทุ่งเตา

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30197/15869

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณเหนือคลอง 4.บริเวณบ้านไร่ออก

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณบ้บ้านหนองกา

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านแม่โมกข์ 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิง

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านห้วยชัน 2.บริเวณบ้านถ้ำพระ 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณบ้านหนองเภา

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุราษฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 4.บริเวณบ้านราษฎร์บ้านแม่โมกข์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเหนือคลองทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ 3.บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเหนือคลอง 4.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี2557

  1.บริเวณบ้าชุมชนบ้าน กม.47 2.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3.บริเวณบ้านช่องไฟ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุราษฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านคลองขนาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณชุมชนบ้านลุตะแบก (ด้านทิศใต้) 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 4.บริเวณชุมชนบ้านลุเตา

  เทศบาลตำบลอินทขิล

แม่แตง เชียงใหม่

  31257/16052

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดบ้านปางกว้าง 2.บริเวณบ้านปางกว้างทางด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงทางด้านทิศใต้

  หน้าที่   1234567891011 | 12 131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5569657
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]