การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านซำขี้เหล็ก 2.บริเวณบ้านหนองเก่า 3.บริเวณบ้านโนนแฝก 4.บริเวณบ้านแมบ 5.บริเวณบ้านโนนเจริญ 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขาดิน 7.บริเวณโรงโม่หินศิริสินโยธาการ

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนบ้านเกษตรสมบรูณ์) 2.บริเวณบ้านหนองทัพ (บ้านศรีทอง) 3.บริเวณป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษมสมบรูณ์) 4.บริเวณโรงโม่หินกิตติวดีศิลาพาณิชย์

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32803/16013

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านผาแบ่น 2.บริเวณบ้านอุมุง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  .บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านนาหงส์ 3.บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษตรสมบูรณ์) 2.บริเวณวัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรภูทอง(1) 4.บ้านเกษตรภูทอง(2)

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  32827/16014

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2.บริเวณโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดผานกเค้า 3.บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณบ้านนาฝาย (สถานีอนามัย) 3.บริเวณบ้านหนองแห้ว 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณบ้านนาฝาย (สถานีอนามัย) 3.บริเวณบ้านหนองแห้ว 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านโนนสวัสดิ์ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31944/15974

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก. หินบุรีรัมย์ 2.บริเวณบ้านพลวง 3.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านพลวง 3.บริเวณบ้านห้วยลึก

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บ้านเกษตรภูทอง(1) 2.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง (2) 3.บริเวณวัดโนนทอง 4.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต(บ้านเกษตรสมบูรณ์)

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ 2.บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 3.บริเวณบ้านศิลาทอง 4.บริเวณบ้านโคกเขา

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านวังยาวน้อย 3.บริเวณบ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ 4.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ 3.บริเวณบ้านโคกเจริญ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์ 3.บริเวณบ้านเทพคีรีเหนือ 4.บริเวณบ้านหนองเอียน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31944/15974

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก. หินบุรีรัมย์ 2.บริเวณบ้านพลวง 3.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านสระแก้ว 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณบ้านวังยาวน้อย 4.บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหนองแห้ว 2.บริเวณโรงเรียนบ้านทับคล้อ (หนองแห้ววังมนศึกษา) 3.บริเวณโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บริเวณบ้านวังผาดำ 5.บริเวณบ้านนาฝาย 6.บริเวณบ้านสองคอน

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดวิเศษสุขราม 3.วัดสวายสอ 4.วัดพระอังคาร

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานเหมือง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทา 3.บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 2.บริเวณวัดวนคีรีบัญมาราม 3.บริเวณถนนลำลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ 4.บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข 1035 5.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณวัดบ้านหนองม่วง

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านนาสมใจ 2.บริเวณบ้านใหม่ชัยเจริญ 3.บริเวณบ้านวังชมพู 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณวัดบ้านหนองม่วง

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/15999

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านวงศ์เกษตร (ทิศตะวันออก) 2.บริเวณบ้านวงศ์เกษตร (ทิศใต้) 3.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำสิปปัญจะ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนผาน้อย 3.บริเวณวัดโนนชมพู 4.บริเวณวัดท่าโคกมน 5.บริเวณบ้านหนองขาม 6.บริเวณบ้านโคกแฝก

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านบุญบันดาล 2.บริเวณบ้านชลประทาน 3.บริเวณบ้านเขาพระ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดรัตนรังษี 2.บริเวณบ้านพรประเสริฐ 3.บริเวณบ้านเหล่าใหญ่ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32802/16012

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านอุมุง

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณบ้านอุมุง

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณบ้านอุมุง

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านโนนถาวร 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บริเวณบ้านสระกุด 3.บริเวณบ้านบุญบันดาล 4.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านสระแก้ว 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณบ้านวังยาวน้อย 4.บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31946/16027

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านหินลาด 3.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านฮุมง

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31946/16027

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านหินลาด 3.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลอุบลราชธานี

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 2.บริเวณชุมชนโคกหิน 3.บริเวณชุมชนโคกลาว 4.บริเวณชุมชนบ้านประทัดบุ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์ 3.บริเวณบ้านเทพคีรีเหนือ 4.บริเวณบ้านหนองเอียน

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านโคกกรวด 2.บริเวณบ้านตะแบก 3.บริเวณวัดกระทมวนาราม 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านนากุดผึ้ง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท 3.บริเวณวัดป่าผาฆ้อง

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองแห้ว 2.บริเวณโรงเรียนบ้านทับคล้อ (หนองแห้ววังมนศึกษา) 3.บริเวณโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บริเวณบ้านวังผาดำ 5.บริเวณบ้านนาฝาย 6.บริเวณบ้านสองคอน

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณเกษตรสมบูรณ์ 4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลอุบลราชธานี

  หน้าที่   12345678910111213141516 | 17 18192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5621839
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]