การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านพักคนงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 2.บ้านหนองน้ำแดง (ติดบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2)

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านพักคนงานของศูย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ 2.บ้านหนองน้ำแดง(ติดบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านวังตะโก 3.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านมาบหวาย 2.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 3.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.ชุมชนบ้านสวนน้ำตก 5.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฏร์ (บ้านห้วยทวน) 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบล หนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาน 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.วัดหน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านผาเวียง

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านผาเวียง

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดร่องห้า 2.วัดภู่แก้วพัฒนาราม 3.โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝ่ายวิทยา

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังยาวน้อย 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บ้านราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หิน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 3.บริเวณบ้านเลขที่ 129/6 4.บริเวณบ้านเลขที่ 128/1

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านภูฝ้าย

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านหนองเก่า 3.บ้านโนนแผก 4.บ้านแมด 5.บ้านโนนเจริญ 6.สำนักสงฆ์เขาดิน 7.โรงโม่หินศิริสินโยธาการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.หน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านดอนบน 3.หน้าเขาบ่อยาง 4.โรงโม่หินศิลาแสนสุข

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณโรงโม่หินสากลพัฒนา 2.บริเวณชุมชนบ้านโนนถาวร 3.บริเวณชุมชนบ้านผาเจาะ 4.บริเวณวัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงศ์ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังม่วง 4.บริเวณชุมชนบ้านนาสมหวัง

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีกวน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 1

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 1

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.โรงโม่หินของโครงการ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.โรงโม่หินของโครงการ

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.โรงโม่หินธารรัก 2.บ้านวังตะโก 3.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก,2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย,3. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านโป่งค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24835/14780

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ.2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 4 3.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 9 4.บ้านซับบอน หมู่ที่ 5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24834/14779

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 4 3.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 9 4. บ้านซับบอน หมู่ที่ 5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24833/14778

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 4 3.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 9 4.บ้านซับบอน หมู่ที่ 5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.พื้นที่โครงการ 2.โรงเรียนวังด้ง 3.โรงเรียนบ้านหนองหอย 4.บ้านเรือนราษฎรใกล้ห้วยพุมะกา

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.โรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2.บ้านทุ่งกร่าง 3.บ้านพังงอน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1. วัดร่องห้า 2. วัดภู่แก้วพัฒนาราม 3. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณบ้านน้ำขุ่น 3. บริเวณบ้านตาเกา 4. บริเวณบ้านตาเอ็ม

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  1. โรงเรียนบ่อโสก 2. วัดเขาขุย 3. ชุมชนบ้านโป่งค่า 4. บริเวณโรงโม่หิน 5. บ้านป่าไม้แดง

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

มะขาม จันทบุรี

  26299/15074

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.วัดบ้านวังดาบ 2.วัดอ่างกลาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27509/15189

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.โรงโม่พื้นที่โครงการฯ 2.บ้านหัวฝาย 3.บ้านดง 4.ถ้ำเสา 5.ถ้ำแกลบ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.ชุมชนบ้านใหม่ 2.ชุมชนบ้านผาลาด 3.ศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  30421/15278

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.บ้านดอนทราย 2.ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ 3.ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 2.ศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง 3.บริเวณบ้านผาผลาด(ใหม่)

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30413/15295

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.สถานีรถไฟบ้านผาลาด 2.ชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 | 58 5960

Visitor Number
5627640
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]