การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.พระธาตุดอยดินจี่ 3.วัดช้างเผือก 4.บ้านวังตะเคียน 5.บ้านห้วยกระโหลก 6.บ้านห้วยแม่ปะ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  28202/14896

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดวังตะเคียน 2.พระธาตุดอยดินจี่ 3.โรงโม่หินของบริษัท

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวงศ์เกษตร

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดรัตนรังษี 2.บ้านพรประเสริฐ 3.บ้านเหล่าใหญ่ 4.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดรัตนรังษี 2.บ้านพรประเสริฐ 3.บ้านเหล่าใหญ่ 4.โรงโม่หินของโครงการ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้านศรีสังวาลย์ 3.ชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หิน 2.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก(บ้านผาน้อย) 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝก 5.โรงโม่หินบริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝก 5.โรงโม่หินบริษัท

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝก 5.โรงโม่หินบริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านศรีสงคราม 2.บ้านผาน้อย 3.บ้านโคกมน 4.บ้านโคกแฝก 5.โรงโม่หินบริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.วัดหนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.วัดหนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านหนองเก่า 3.บ้านโนนแผก 4.โรงโม่หินศิริสินโยธาการ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านซำขี้เหล็ก 2.บ้านภูฝ้าย

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านประทัดบุ(เลขที่55 ม.8) 2.บ้านโคกลาว(เลขที่1 ม.6) 3.บ้านโคกหิน(เลขที่60 ม.7) 4.โรงเรียนบ้านพนม 5.โรงโม่หินสุรินทร์รุ่งนคร

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินสุรินทร์สินชัย 2.โรงเรียนบ้านพนม 3.บ้านจบก 4.บ้านโคกตาสวด

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31056/15259

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.วัดกระทมวนาราม 2.บ้านโคกหิน

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านกระน๊อบ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านโคกหิน 4.โรงโม่หินสุรินทร์ศิลาทิพย์

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านหนองแห้ว 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านหนองแห้ว 4.วัดถ้ำภูแกลบ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน 2.บ้านวังผาดำ 3.บ้านนาฝาย 4.บ้านหนองแห้ว 5.โรงเรียนบ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.โรงเรียนบ้านหนองสองคอน 4.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สถานีอนามัยบ้านทุ่งนุ้ย 2.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 3.โรงเรียนหัวกาหมิง 4.โรงเรียนบ้านน้ำร้อน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังวนชลประทาน 2.บ้านหนองยิงหมี(ปากทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3.บ้านหนองยิงหมี(ตะวันออกของโรงโม่หิน

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.พื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงโม่หิน 3.บ้านหัวสะพาน 4.บ้านหลวงเถร

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26198/15273

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัทมานะศิลา 2537 จำกัด 2.โรงโม่หินของบริษัทศิลาอารีจำกัด 3.โรงโม่หินของห้างหุ้นส่วนจำกัดวังศิลา 4.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 5.ชุมชนบ้านปัดโวก 6.ชุมชนบ้านสามร้อยเกล้า

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26199/15274

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัทมานะศิลา 2537 จำกัด 2.โรงโม่หินของบริษัทศิลาอารีจำกัด 3.โรงโม่หินของห้างหุ้นส่วนจำกัดวังศิลา 4.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 5.ชุมชนบ้านปัดโวก 6.ชุมชนบ้านสามร้อยเกล้า

  เทศบาลเมืองทุ่งสง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26120/15046

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ 2.บ้านใสใหญ่ 3.บ้านในหวัง

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26179/15168

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ 2.บ้านใสใหญ่ 3.บ้านในหวัง

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26180/15169

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ 2.บ้านใสใหญ่ 3.บ้านในหวัง

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านทุ่งสมอ 2.บ้านใสมุด 3.บ้านควนสระบัว

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านเถลิง 3.บ้านปัดโวก 4.บ้านสามร้อยยอด

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บ้านขนาน 4.บ้านตาราง

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บ้านขนาน 4.บ้านตาราง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26093/14641

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  พนมวังก์

ควนขนุน พัทลุง

  23956/15410

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านทุ่งข่า 2.บ้านชายคลอง 3.วัดลิงค์ 4.วัดหนองโต๊ะปาน 5.โรงโม่หินของโครงการ

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17313/13637

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดหน้าพระลาน 2.โรงเรียนบ้านซับชะอม 3.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.วัดถ้ำศรีไล

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 | 50 51525354555657585960

Visitor Number
5627502
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]