การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  พลายวาส

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30202/15232

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินทวีกูล 2.ชุมชนบ้านหินโงก 3.โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 4.ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเขาโคก

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านปลักสาวสูง 3.วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านปลักสาวสูง 3.วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/14814

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศตะวันออก 2.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศใต้

  ป่าร่อน

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23276/15597

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ขุมเหมือง 2.บ้านคีรีรอบ

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโครงการ 2.สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านทุ่งนุ้ย 2.บ้านโคกโดน 3.บ้านหัวกาหมิง

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านทุ่งนุ้ย 2.บ้านโคกโดน 3.บ้านหัวกาหมิง

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสะพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ 2.วัดถ้ำกุญชร 3.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ 2.วัดถ้ำกุญชร 3.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.พื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงโม่หิน 3.บ้านหัวสะพาน 4.บ้านหลวงเถร

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงโม่ 3.บ้านหัวสะพาน 4.บ้านหลวงเถร

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23879/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 2.บ้านตกเขา 3.บ้านนางประหลาด

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/13.บ้านเลขที่ 56/3

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่ 2.บ้านเขาไฟไหม้

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านทองหลาง

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21262/15305

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านวังวนชลประทาน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหนองปลิง 2.บ้านทางขาม 3.โรงโม่หิน 4.บ้านคลองปราบ 5.บ้านหนองเภา

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/13.บ้านเลขที่ 56/3

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเขาดิน 2.บ้านบางสร้าน 3.โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บ้านเขาไฟไหม้

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.ชุมชนบ้านโป่งกระสัง

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านเขาไฟไหม้

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.ชุมชนบ้านห้วยแก้ว 2.พื้นที่โครงการ

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังวนชลประทาน 2.บ้านหนองยิงหมี(ปากทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3. บ้านหนองยิงหมี(ตะวันออกของโรงโม่หิน)

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ใน

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินศรีศิลาทอง 2.วัดห้วยไทรงาม 3.สถานีอนามัยหนองพลับ

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.วัดเขานุ้ย 2.สำนักสงฆ์ท่าหมอไชยวนาราม

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดช่องเขา 2.วัดควนไม้ไผ่ 3.ชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27654/15290

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านห้วยยาง 2.บ้านควนปอม 3.โรงเรียนมัธยมสิริวณวรี2 4.โรงโม่หินพีรพล 5.บ้านชายเขา

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านเขาพระ 2.สถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.ชุมชนบ้านสีสอน 4.ชุมชนบ้านควนดินแดง 5.วัดถ้ำเขาพระ 6.โรงโม่หิน

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28044/14880

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551

  1.วัดนิคมเทพประทาน 2.วัดเบญจคีรีนคร 3.หน้าเหมือง บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) 4.ชุมชนบ้านหนองโอ่ง 5.วัดคีรีวงศ์

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองจิก 2.โรงเรียนท้ายพิกุล 3.วัดศรีอำพร 4.หมู่บ้านกิตติ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32450/15795

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านซับชะอม 2.หนองป่าพง 3.โรงโม่หินของโครงการ

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15795

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหนองตาปอ 2.บ้านบ่อโศรกน้อย 3.ที่ทำการบ่อฝังกลบขยะ อบจ.สระบุรี 4.บ้านบ่อโศก

  เขาน้อย

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  24743/14901

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงาน โรงโม่หินศิลาเขาน้อย 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24701/15085

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24783/15084

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22111/13578

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงานบริษัท เทพศิลากาญจน์ จำกัด 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร (บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24814/14909

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22110/13577

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจจังหวัด)

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 | 52 5354555657585960

Visitor Number
5293615
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]