การตรวจ คุณภาพอากาศ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28306/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  บ้านวงศ์เกษตร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินโครงการ 2.บ้านภูเขาวงศ์ 3. บ้านวังม่วง 4.บ้านนาสมหวัง

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านวังผาดำ 3.บ้านนาฝาย 4.บ้านหนองแห้ว 5.โรงเรียนบ้านสองคอน

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านพักคนงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 2.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองน้ำแดง

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านหนองเทา 2. บ้านหนองทัพ 3.วัดป่าคีรีบรรพต 4.บ้านหนองแจงแมง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านซับขี้เหล็ก 2.บ้านหนองเก่า 3. บ้านโนนแฝก 4.บ้านแมบ 5.บ้านโนนเจริญ 6.สำนักสงฆ์เขาดิน 7.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณบ้านหนองเทา 2.วัดป่าคีรีบรรพต 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาสากล จำกัด

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านจบก. 2. บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านกระน๊อบ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31056/15259

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.วัดกระทม 2.บ้านโคกหิน

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. โรงโม่หินสุรินทร์สินชัย 2. โรงเรียนบ้านพนม 3.บ้านจบก. 4.บ้านโคกตาสวด

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินบริษัทขุมเงินขุมทอง จำกัด 2. บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บ้านนากุดผึ้ง 2. บ้านโนนสวาท 3.วัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  25192/14989

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนบ้านโนนสวาท

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านนาหงส์ 3.บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงเรียนบ้านนาสี 2.สถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด 3.หน้าสำนักงานโครงการ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านโคกหิน 4. โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1,2 2.วัดโนนทอง 3.วัดป่าคีรีบรรพต

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังยาวน้อย 2. บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินโครงการ 4.บ้านราษฎรที่ติดโรงโม่

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.สำนักงานโรวโม่หิน 2. ชุมชนบ้านสัววาลย์ 3. ชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.ชุมชนบ้านหนองเอียน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดพรชัยสามัคคี 3.วัดเทพนิมิตรวราราม

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.สำนักงานโรงโม่ 2. วัดผานกเค้า 3.โรงเรียนวัดช่องฝาง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านซับขี้เหล็ก 2. บ้านภูฝ้าย

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านประทัดบุ 2.บ้านโคกลาว 3.รร.บ้านพนม 4. บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30965/15479

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินโครงการ 2.วัดซอยคีรี 3.บ้านหนองหวายโสม

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หินโครงการ 2.วัดซอยคีรี 3.บ้านหนองหวายโสม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บ้านลุเต่า 3.บ้านลุตะแบก 4.บ้านผาแดง

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  208/66/15083

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านเขาปูน 2.บริเวณบ้านเขาปูน(ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ) 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  20866/15083

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเขาปูน (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) 2. บ้านเข้าปูน ทิศใต้ 3.โรงโม่หิน

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16348/14802

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16349/14803

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16351/14809

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16352/15345

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16353/15346

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16354/15347

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16355/14805

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16357/15348

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16358/15349

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16359/14806

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16360/14807

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงโม่ 2.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง 3.บริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี 4.บริเวณโรงเรียนวัดบ้านมุง

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31107/15407

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

  1.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 | 42 434445464748495051525354555657585960

Visitor Number
5211307
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]