รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 เทศบาลตำบลท่าจำปี

  นายพิจิตร อ้อยลี

 นายสมบัติ อับดุลอารีย์

  ท่าจำปี

  เมืองพะเยา

พะเยา

  054463088

 กุแหระ

  นายสุจิต ชำนาญกิจ

 นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว

  กุแหระ

  ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

  075-355-930

 ดอนคา

  นายสลัก ทองเรือนดี

 นายชาติชาตรี ธรรมโหร

  ดอนคา

  อู่อง

สุพรรณบุรี

  035 495 584

 เจ้าวัด

  นายสังวาลย์ ฤทธิ์สำแดง

 นางสาวทัศนีย์ พลบุตร

  เจ้าวัด

  บ้านไร่

อุทัยธานี

  056-040285

 ชากโดน

  นายฉลาด มีลาภ

 นายภานุวัฒน์ เวชพนม

  ชากโดน

  แกลง

ระยอง

  038632266

 เตาปูน

  นายชอบ บุญจันทร์

 นายมาโนช พุทธจอก รักษาราชการแทนปลัดฯ

  เตาปูน

  แก่งคอย

สระบุรี

  036262882

 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

  นายสุทิน กับปะหะ

 นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ

  ท่าข้าวเปลือก

  แม่จัน

เชียงราย

  053-602590

 พระนอน

  นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี

 นายชัยพล ยอดรัตน์

  พระนอน

  เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

  056-880-762

 ภูเขาทอง

  -

 นายอานนท์ ธุระกิจ

  ภูเขาทอง

  หนองพอก

ร้อยเอ็ด

  043-030-482

 หนองไร่

  นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล

 นางสุดารัตน์ จองจิตรมั่น

  หนองไร่

  ปลวกแดง

ระยอง

  038-015-225

 ชีลอง

  นายชลิต บุญชูรัตนภาพ

 นายธานินทร์ ไชยชาติ (รักษาการ)

  ชีลอง

  เมือง

ชัยภูมิ

  044-052151

 เทศบาลตำบลนาดอกคำ

  นายเฮียง อาจแก้ว

 สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา

  นาดอกคำ

  นาด้วง

เลย

  042-039864

 เทศบาลตำบลหนองไผ่

  นายสมพงษ์ พรมวิเศษ

 ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ

  ตำบลหนองไผ่

  เมือง

อุดรธานี

  042-295522

 นาม่วง

  นายสุรพล ชาญนรา

 นางณีรา สีดาบุตร

  นาม่วง

  ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

  042-335061

 ห้วยสามพาด

  นายประจักษ์ ประภาการ

 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์

  ห้วยสามพาด

  ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

  042-144514

 หนองขอนกว้าง

  นายศุภชาติ สายแสง

 ว่าที่ร้อยตรีสมชัย จันทร์ศรี

  ทต.หนองขอนกว้าง

  เมือง

อุดรธานี

  0-4229-2475

 โนนสูง

  นายสุดใจ ผ่องศรี

 นายประเวทย์ กูดทา

  โนนสูง

  เมือง

อุดรธานี

  042-180660

  หน้าที่   1234567891011 | 12

 

Visitor Number
4773511
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]