>>>  News Update 

การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การมีส่วนร่วมและดำเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของ อปท.” และ “การทำงานเป็นทีมของคนต่างวัย ต่าง Generation อย่างไรให้ราบรื่น” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 ราย
Update news:
2565-07-22 > อ่านรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560
กระทรวงอุตสาหกรรมมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 
Update news:
2565-07-01 > อ่านรายละเอียด

การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ได้ดำเนินการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Update news:
2562-08-19 > อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

   "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน"      

     ภายใต้โครงการเสริมสร้างควาามเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม


Update news:
2562-08-01 > อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการประกวด "อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"

ประกาศผลการประกวด

"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2562


Update news:
2562-07-24 > อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ประจำปี 2562

โครงการประกวด

"อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


Update news:
2562-03-18 > อ่านรายละเอียด

การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ดำเนินการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


Update news:
2561-06-01 > อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การสัมมนาและพิธีมอบรางวัลโครงการ "อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"และ"สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


Update news:
2561-05-24 > อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการประกวด อปท.นักพัฒนา

ประกาศผลการประกวด

"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ "สุดยอด อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2561


Update news:
2561-05-08 > อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท.

โครงการประกวด

"อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ

 "สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


Update news:
2561-03-08 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1 2345678910111213141516171819202122232425262728

Visitor Number
5570450
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]