การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงบดย่อยแร่ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านกลาง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23273/14877

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านคลองขนาน 2.บริเวณ บ้าน กม 47 3.บริเวณขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  30178/15387

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณรพ.สต.ท่าสะท้อน 3.บริเวณบ้านบ่อกรัง4.บริเวณโรงโม่หิน 5.บริเวณบ้านควนกลาง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30152/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  .บริเวณบ้านโม่หินสุราษฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านคลองขนาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้าแม่โมกข์ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านใสไน 5.บริเวณชุมชนบ้านเขาพับผ้า

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณบ้านหนองเภา

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณเขาพับผ้า 2.บริเวณบ้านแม่โมกข์ 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณชุมชนบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านมะขามทางด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านมะขามทางด้านทิศใต้ 3.บริเวณบ้านวัดนอก 4.บริเวณบ้านท่าแร่

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30244/15831

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.บริเวณสำนักสงฆ์ปาริโมกข์ธรรม (เขาป่าใต้)

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านตอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านตอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านคลองเหนือ 4บริเวณบ้านไร่ออก 5.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ .

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30233/15925

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านหัวคาน 2.บริเวณบ้านตอยอมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.บริเวณบ้านทุ่งคา

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านโคกกรวด 2.บริเวณบ้านตะแบก 3.บริเวณวัดกระทมวนาราม 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26190/15585

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านควนนท์ 2.บริเวณชุมชนบ้านหนองหล่ม 3.บริเวณชุมชนบ้านไม้เรียง 4.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26072/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยทุ่งคา 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม 4.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านห้วยมะนาว 3.บริเวณบ้านมหาราช

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านห้วยมะนาว 3.บริเวณบ้านมหาราช

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30236/15796

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านช่องช้าง 2.บริเวณบ้านห้วยตอ 3.บริเวณบ้านมหาราช 4.บริเวณบ้านห้วยล่วง 5.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านตาราง

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาเพดาน 4.บริเวณบ้านหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24016/15954

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณบ้านเขาเพดาน 4.บริเวณบ้านหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านควนจำปา 4.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควนจำปา

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณเขาเพดาน 3.บริเวณหนองห้างต่อ

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินชุมพรการศิลา 2.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 3.บริเวณชุมชนบ้านควนจำปา 4.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควนจำปา

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท่อม

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหินกาบ 2.บริเวณบ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บริเวณโรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 4.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 3.บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 3.บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด

  ตะโก

ทุ่งตะโก ชุมพร

  28532/15930

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านควนเสาธง 2.บริเวณบ้านบางม่วง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านโนนถาวร 2.บริเวณบ้านศรีสังวาลย์ 3.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาสากลอุบลราชธานี

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านสระแก้ว 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณบ้านวังยาวน้อย 4.บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  33191/16103

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ (โรงโม่หินของโครงการ) 2.บริเวณชุมชนบ้านดอนบน 3.บริเวณบ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพักพนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบุรี)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 5.บริเวณบ้านไหหลำ 6.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดวิเศษสุขราม 3.วัดสวายสอ 4.วัดพระอังคาร

  หน้าที่   123456789101112 | 13 14151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
4982001
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]