การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขาดช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยขาดช่วงจุดระบายน้ำออกจากโครงการ 4.บริเวณห้วยขาดช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นที่บ้านด้านทิศใต้

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28487/15550

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28415/15610

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองมะขอ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28335/14746

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองมะขอ

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28493/15867

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยจรเข้สามพัน 3.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ 4.น้ำบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28494/15861

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.สระน้ำสาธารณะ 2.บ่อบาดาลของโครงการ 3.บ่อบาดาลสาธารณะ (บ่อโยก)

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองศรีมงคล 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอน 3.บริเวณบ่อรองรับน้ำใส

  วังไผ่

ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

  32636/15802

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาคันหอก

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28475/15389

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านลาดหมู 2.บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28476/15503

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านลาดหมู 2.บริเวณวัดโกซ้ายเจริญธรรม

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/14668

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณห้วยแก่งหินปูน

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองหินส้มโง้มบริเวณก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.คลองหินส้มโง้มบริเวณหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณคลองซับไพรวัลย์ 2.บริเวณคลองตะกรุดหิน 3.บริเวณห้วยตะกั่ว 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับสมพงษ์ 5.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับไพลวัลย์

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองซับไพรวัลย์ 2.บริเวณคลองตะกรุดหิน 3.บริเวณห้วยตะกั่ว 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับสมพงษ์ 5.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับไพลวัลย์

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1. บริเวณคลองตะแบก(คลองปลาหมอ) 2.บริเวณคลองศาลาลาย 3.ประปาบาดาลบริเวณบ้านหัวถนน 4.ประปาบาดาลบริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1. บริเวณคลองลำจังหัน

  เทศบาลตำบลเขาทราย

ทับคล้อ พิจิตร

  26919/15779

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเขาทราย

ทับคล้อ พิจิตร

  26919/15779

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณน้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  26913/15638

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10840/14250

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10841/14251

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ประปาบาดาลบริเวณบ้านทุ่งหินปูน 2.ประปาบาดาลบริเวณบ้านซำเรือง

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณลำห้วย(1) 2.บริเวณลำห้วย(2) 3.บริเวณลำห้วย(3) 4.บริเวณบ้านห้วยชัน 5.บริเวณบ้านกงตาก

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองท่าทองก่อนโคงการ 2.บริเวณคลองท่าทองหลังโคงการ 3.บริเวณในขุมเหมือง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30234/15864

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองท่าทองก่อนโครงการ 2.บริเวณคลองท่าทองหลังโครงการ 3.บริเวณในขุมเหมือง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านท่าแร่ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.น้ำในบ่อเก็บกักน้ำ 2.น้ำในห้วยพลูเถื่อน 3.บ่อน้ำตื้นบ้านคลองลำพลา

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30205/15583

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยเชียงหมอ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.บริเวณคลองหน 4.บริเวณห้วยในเขา 5.บริเวณบ้านหนองตอเสียด 6.บริเวณบ้านพรุกระแชง 7.บ้านคลองลำเพลา

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลำพลา 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23260/14812

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณขุมเหมืองในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองหน

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23262/14813

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลำพลา 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ

  พลายวาส

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23291/15254

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองราม 2.บริเวณห้วยสุมคล้า 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านเขาพับผ้า 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านเขาหมอน

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยมะนาว

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองท่าทองก่อนโคงการ 2.บริเวณคลองท่าทองหลังโคงการ 3.บริเวณในขุมเหมือง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า(ต้นน้ำห้วนด้วน) 2.บริเวณน้ำห้วยด้วน(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3.บริเวณน้ำคลองสูญ1(ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) 4.บริเวณน้ำคลองสูญ2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน) 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยสะตอ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมหาราช 7.บริเวณบ่อ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองน้ำราด(ช่วงก่อนไหลผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองน้ำราด(ช่วงไหลผ่านโครงการ) 3.บริเวณบ่อดักตะกอน(บ2)ของโครงการ 4.บริเวณบ่อบาดาลของโครงการ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านคลองขนาน

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 32 3334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5627672
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]