การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32446/15682

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27825/15043

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27884/15195

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27862/14732

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27863/15044

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27864/15045

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27874/14766

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27833/14709

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27873/14710

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27873/14710

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27825/15043

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27863/14732

ผลการตวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27813/15040

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27813/15040

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27824/15042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27824/15042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  664/14100

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้ง ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบ่อหน้าเหมือง 2.คลองสาธารณะ 3.คลองลำสะบ้า 4.บ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 664/14100

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10849/15109

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้ง ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบ่อหน้าเหมือง 2.คลองสาธารณะ 3.คลองลำสะบ้า 4.บ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 10849/15109

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10850/15103

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้ง ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบ่อหน้าเหมือง 2.คลองสาธารณะ 3.คลองลำสะบ้า 4.บ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 10850/15103

  เทศบาลตำบลเขาทราย

ทับคล้อ พิจิตร

  26919/15779

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ 2.บ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10839/13979

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเขาแม่แก่ 2.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านทุ่งทอง 3.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านไทรงาม 4.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเหมืองแร่ 5.น้ำในบ่อเหมือง(แปลงพิจิตร) 6.น้ำบาดาล หมู่บ้านไทรงาม 7.น้ำบาดาล หมู่เขาแม่แก่

  เทศบาลเมืองตาคลี

ตาคลี นครสวรรค์

  32237/15661

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดนิมิตร 2.วัดเขาถ้ำบุญนาค

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  643/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำขุมเหมือง 2.บ่อกักเก็บน้ำ 3.คลองหนองจอก 4.คลองหนองตะเคียน 5.จุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  645/15090

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำขุมเหมือง 2.บ่อกักเก็บน้ำ 3.คลองหนองจอก 4.คลองหนองตะเคียน 5.จุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16800/14742

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำขุมเหมือง 2.บ่อกักเก็บน้ำ 3.คลองหนองจอก 4.คลองหนองตะเคียน 5.จุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29543/15476

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำขุมเหมือง 2.บ่อกักเก็บน้ำ 3.คลองหนองจอก 4.คลองหนองตะเคียน 5.จุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16802/14862

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำขุมเหมือง 2.บ่อกักเก็บน้ำ 3.คลองหนองจอก 4.คลองหนองตะเคียน 5.จุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบาดาลบ้านบ่อเพลง 2.น้ำบาดาลบ้านซับผักกาด

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดพุช้างล้วง 2.บ้านหนองหิน

  นิคมเขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี นครสวรรค์

  29566/15579

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.สระหลวง 2.น้ำบาดาลเขาบ่อแก้ว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29503/15112

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551

  1.บ่อเหมืองของคุณอภิชาติ 2.น้ำบาดาลที่บ้านเขาแม่ไก่(โรงเรียนประชาอุปถัมภ์)

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  29557/15485

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินชัยพฤกษ์ 2.น้ำบาดาลบ้านพุตาน้อย 3.น้ำบาดาลบ้านเขาพระไกร 4.น้ำบาดาลบ้านธารลำไย

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20780/13286

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20781/13285

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20782/13287

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  25697/14388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  30769/15525

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20755/13835

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20756/13836

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20879/15048

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20880/14508

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  พระธาตุผาแดง

แม่สอด ตาก

  20881/15049

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอนธารน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 20 สถานี

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.ห้วยนาโสม 3.สะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 4.สะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  ยางราก

โคกเจริญ ลพบุรี

  29189/15734

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแลน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำบ้านพู่แว่ 2.สระเก็บกักน้ำใกล้พื้นที่โครงการ 3.ห้วยบง 4.บ่อขุมเหมือง 5.บ่อดักตะกอน 6.น้ำบาดาลบ้านพู่แว่ 7.น้ำบาดาลบ้านสระเพลง

  สนามแจง

บ้านหมี่ ลพบุรี

  29167/1557

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองสนามแจงจุดที่ 1 2.คลองสนามแจงจุดที่ 2 3.คลองสนามแจงจุดที่ 3 4.บ่อน้ำบริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ(บ้านหมวดศิลา)

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยซับปลาก้าง

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแลน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.คลองวังน้ำขาวก่อนไหลผ่านประทานบัตร 2.คลองวังน้ำขาวหลังไหลผ่านประทานบัตร 3.น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 4.น้ำบาดาลบ้านหนองบัว 5.น้ำบาดาลบ้านหนองแก

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.ห้วยนาโสม

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30965/15479

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.คลองหนองรี 2.สาขาของคลองหนองรี

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ประปาบาดาลบริเวณบ้านทุ่งหินปูน 2.ประปาบาดาลบริเวณบ้านซำเรือง

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | 45 46474849

Visitor Number
5293688
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]