การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  นายาว

พระพุทธบาท สระบุรี

  28606/15291

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยซับโพน(ห้วยไทรงาม)

  น้ำรอบ

ลานสัก อุทัยธานี

  25070/15774

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.น้ำจากบ่อน้ำใส

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1. น้ำบาดาลบ้านพุช้างล้วง 2.น้ำบาดาลบ้านหนองหิน

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  28627/15266

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระน้ำสาธารณะบ้านโคกเชือก 2.คลองหนองรี(ก่อนโรงสูบน้ำเพื่อเกษตรกรรม) 3.บ่อบาดาลวัดบ่อน้ำเค็ม

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองน้ำซับบ้านโคกเลียบ 2.บ่อประปาบาดาลบ้านหนองจิก 3.บ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาตก

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองเหยียนก่อนผ่านโครงการระยะ 100 เมตร 2.คลองเหยียนหลังผ่านโครงการระยะ 100 เมตร 3.บ่อน้ำตื้นทางทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  32369/14827

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  32389/15203

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองท่าทองก่อนโคงการ 2.คลองท่าทองหลังโคงการ 3.ในขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.น้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยน้ำขุ่นก่อนหลังพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ลำห้วย(1) 2.ลำห้วย(2) 3.ลำห้วย(3) 4.บ้านห้วยชัน 5.บ้านกงตาก

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30205/15583

ผลการตรวจวัดคุณน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยเชียงหมอ 2.น้ำขุมเหมือง 3.คลองหน 4.ห้วยในเขา 5.บ้านหนองตอเสียด 6.บ้านพรุกระแชง 7.บ้านคลองลำเพลา

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำคลองหาเหนือก่อนไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 2.น้ำคลองหาเหนือหลังไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านคลองหาเหนือ 4.น้ำบาดาลบ้านคลองหาเหนือ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองท่าทองก่อนโคงการ 2.คลองท่าทองหลังโคงการ 3.ในขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.น้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองกงตากก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.คลองตากหลังพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 4.บ่อน้ำตื้นบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 5.บ่อน้ำตื้นบ้านเหนือคลอง

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/14814

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองวังก่อนโครงการ 2.คลองวังก่อนโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยนกกูย 2.บ่อในบ่อเหมือง

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ่อกักเก็บน้ำ 2.ห้วยพลูเถื่อน 3.คลองลำพลา

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23260/14812

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขุมเหมืองในพื้นที่ 2.คลองหน 3.บ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยดอนซอก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.ห้วยซอหลังพื้นที่โครงการ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองปลิง 4.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองเภา 5.น้ำประปาบ้านคลองปราบ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองกงตาก(ด้านทิศตะวันตก) 2.จุดรวมห้วยเรียนและคลองกงตาก 3.คลองลำหัน(ด้านทิศตะวันตก) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านบ้านเหนือคลอง

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31542/15374

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองม่วงชุม

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยไทรงามบริเวณปากทาง(สะพาน) เข้าโครงการ

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ฝายน้ำล้นในโรงโม่หิน 2.อ่างเก็บน้ำห้วยหินรอน 3.อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลอง(ขนานช่วงที่ผ่านพื้นที่ประทานบัตร) 2.ขุมเหมือง(บ่อดัดตะกอน)

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านหัวยาง 4.บ่อน้ำตื้นบ้านชายเขา 5.บ่อน้ำตื้นบ้านควนปอม

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองรัตนภูมิ(ก่อนผ่านโครงการ) 2.คลองรัตนภูมิ(หลังผ่านโครงการ)

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองบอน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านทุ่งทวย 3.น้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.อ่างเก็บน้ำในเหมือง 2.ห้วยด้านตะวันตกของหมุดหลักที่1

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  31641/15732

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองบาโงดุดุง 2.น้ำในบ่อเหมือง 3.น้ำบาดาลในเหมือง

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31543/15281

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำในอ่างเก็บน้ำ 2.ห้วยด้านตะวันตกของหมุดหลักที่ 1

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  12249/12917

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองบาโงดุดุง 2.น้ำในบ่อเหมือง 3.น้ำบาดาลในเหมือง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองทุ่งกร่าง 2.คลองพระพุทธ(บ้านพังงอน)

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.คลองสุขไพรวัน(ต้นน้ำ) 3.คลองสุขไพรวัน(ท้ายน้ำ) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านท่าอิฐ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 3.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 2.น้ำบาดาลโรงโม่หินทัศนาชลบุรี 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยกะปิ 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองหนองเรือ 2.คลองโป่งเข้ 3.น้ำสระบ้านเขาลูกช้าง 4.น้ำบาดาลบ้านหน้าเขา 5.น้ำประปาบ้านสระบัว

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก2(ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก 4.น้ำบาดาลบ้านเขากระป่อม 5.น้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก 4.น้ำบาดาลบ้านเขากระป่อม 5.น้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3.บริเวณSump ของพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3.บริเวณSump ของพื้นที่โครงการ

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 | 40 414243444546474849

Visitor Number
5331365
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]