การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26195/15302

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยเทียะ 2.แม่น้ำตาปี 3.บ่อน้ำตื้นบ้านนาพา 4.บ่อน้ำตื้นบ้านนาตีน 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปากทางท่าซอง

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26195/15302

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยเทียะ 2.แม่น้ำตาปี 3.บ่อน้ำตื้นบ้านนาพา 4.บ่อน้ำตื้นบ้านนาตีน 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปากทางท่าซอง

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26194/15303

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยด้านตะวันตก 2.คลองรา

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26194/15303

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยด้านตะวันตก 2.คลองรา

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26093/14641

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.จุดบรรจบห้วยมุดและห้วยไม่มีชื่อ 2.บ่อน้ำตื้นบ้านควนนนท์ 3.บ่อดักตะกอน

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.จุดบรรจบห้วยมุดและห้วยไม่มีชื่อ 2.บ่อน้ำตื้นบ้านควนนนท์ 3.บ่อดักตะกอน

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.จุดบรรจบห้วยมุดและห้วยไม่มีชื่อ 2.บ่อน้ำตื้นบ้านควนนนท์ 3.บ่อดักตะกอน

  พนมวังก์

ควนขนุน พัทลุง

  23956/15410

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.คลองท่านาว(คลองเมือง) ช่วงก่อนไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 2.คลองท่านาว(คลองเมือง) ช่วงหลังไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 3.น้ำจากห้วยไม่มีชื่อ 4.บ่อบาดาลบ้านทุ่งข่า 5.บ่อบาดาลบ้านชายคลอง 6.บ่อบาดาลบ้านหนองโต๊ะปาน

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านเขารวก 2.น้ำบาดาลวัดถ้ำศรีวิไล

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24914/14548

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  .ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24915/14562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24916/14549

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24917/14563

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24918/14564

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24919/14546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24920/14547

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27304/14550

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27305/14551

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27306/14552

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27314/14518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27315/14517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27332/14668

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27333/14669

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27334/14670

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32451/15687

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32452/15689

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32453/15691

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32454/15688

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  19917/15690

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำบาดาลวัดเขาคันหอก

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลวัดเขาคันหอก

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24913/14561

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  นบพิตำ

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26159/15310

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26159/15310

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  นบพิตำ

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  17478/14382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  17478/14382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  นบพิตำ

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26065/14657

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26109/14739

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ทางน้ำในพื้นที่โครงการ 2.ทางน้ำก่อนเข้าโครงการ 3.บ่อดักตะกอน

  เทศบาลเมืองทุ่งสง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26120/15046

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  1.ขุมเหมือง 2.ธารน้ำ

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26179/15168

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ขุมเหมือง 2.ธารน้ำ

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองสังข์ 2.น้ำในขุมเหมือง 3.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งสมอ 4.บ่อน้ำตื้นบ้านใสมุด 5.บ่อน้ำตื้นบ้านควนสระบัว

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  261900/15585

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยไม่มีชื่อ 2.คลองหราด 3.สาขาคลองแม่ญวน 4.บ่อน้ำตื้นบ้านตอกไม้แดง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองท่อม 5.บ่อน้ำตื้นบ้านไม้เรียง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26206/15621

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านห้วยน้ำใส 2.บ่อน้ำตื้นบ้านปลายเส 3.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองท่อม 4.บ่อน้ำตื้นบ้านคลองหราด

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26194/15303

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยด้านตะวันตก 2.คลองรา

  ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

  26195/15302

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยเทียะ 2.แม่น้ำตาปี 3.บ่อน้ำตื้นบ้านนาพา 4.บ่อน้ำตื้นบ้านนาตีน 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปากท่าซอง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26212/15615

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยมุด 2.คลองหราด 3.บ่อน้ำตื้นบ้านควนทอง 4.บ่อน้ำตื้นบ้านไม้เรียง

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26193/15449

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองใหญ่

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26144/15313

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อขุมเหมืองเก่า 2.น้ำบาดาลบ้านศาลาแขก 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา 4.บ่อน้ำตื้นวัดคูหาสันตยาราม

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26198/15273

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำใช้ในโรงโม่หินวังศิลา(น้ำสระของโครงการ)

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26199/15274

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำใช้ในโรงโม่หินวังศิลา(น้ำสระของโครงการ)

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 | 42 43444546474849

Visitor Number
5293732
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]