การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30965/15479

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านในหุบ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  ธารปราสาท

โนนสูง นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28727/15636

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บ่อน้ำตื้นในเหมืองหินเพชร 2.น้ำบาดาลวัดไทยเจริญ 3.น้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลนาดินดำ

เมือง เลย

  32790/15906

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยผึ้ง(ต้นน้ำ) 2.ห้วยผึ้ง (ท้ายน้ำ) 3.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองผำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านบุ่งตาข่าย

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32790/15906

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยผึ้ง(ต้นน้ำ) 2.ห้วยผึ้ง (ท้ายน้ำ) 3.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองผำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านบุ่งตาข่าย

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  บริเวณเหมืองนางรองศิลาทอง

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1. บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2. บริเวณบ้านนาฝาย 3. บริเวณบ้านสองคอน 4.บริเวณบ้านวังผาดำ 5.บริเวณบ้านหนองแห้ว

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2554

  น้ำห้วยทรายบริเวณบ้านวังยาวน้อย

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยทราย (ต้นน้ำ) 2.บริเวณห้วยทราย (ท้ายน้ำ) 3.บริเวณห้วยกุดเชียงมัง (บริเวณน้ำผุด) 4.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ่อ บ 1) 5.น้ำบาดาลบ้านนาสี 6.น้ำบาดาลบ้านหินตั้ง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31805/15377

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณประปาบ้านซับขี้เหล็ก 2.บริเวณประปาบ้านหนองเก่า 3.บริเวณประปาบ้านโนนแฝก 4.บริเวณประปาบ้านซำม่วง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.น้ำบาดาลบ้านห้วยลึก 3.น้ำบาดาลบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.น้ำบาดาลบ้านห้วยลึก 3.น้ำบาดาลบ้านพลวง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำตามด(สยา) 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองพนม 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำจบก

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำขุมเหมืองเก่า 2.น้ำในสระบ้านสระกุด 3.น้ำบาดาลสระกุด 4.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 5.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง 6.น้ำบาดาลโรงโม่หิน บริษัทขุมเงินขุมทอง จำกัด

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง1 2.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 3.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยขมิ้น(ห้วยขี้เหล็ก) 2.บริเวณประปาบ้านซับขี้เหล็ก 3.บริเวณประปาบ้านภูฝ้าย

  หาดทรายขาว

เชียงคาน เลย

  25148/15402

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554

  บริเวณแม่น้ำเลย

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1. บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า 2. น้ำบาดาลบ้านผาแดง 3. น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหมืองแร่

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณห้วยกระทิงก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกระทิงหลังไหลผ่านโครงการ 3.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 4.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านห้วยมะขาม หมู่ที่ 3 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณบ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 1,2

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบ่อตื้นบ้านเขารวก 2.น้ำบาดาลวัดถ้ำศรีวิไล

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28608/15360

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2.น้ำบาดาลชุมชนบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลชุมชนบ้านเขารวก

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองน้ำซับบ้านโคกเลียบ 2.บริเวณบ่อประปาบาดาลบ้านหนองจิก 3.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาตก

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627 | 28 293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5627601
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]